❮ Terug naar Blog

MEDEWERKER IN DE SPOTLIGHT - FREDERIK VAN ROMPAEY - ZAAKVOERDER METINGEN WAASLAND


WAT DEED JE VOOR JE AANSLOOT BIJ XENADVIES:

Hetzelfde zoals nu. Mijn activiteiten bestaan uit 3 pijlers:
Ik “verhuur” mij als preventieadviseur bij grote ondernemingen of voor grote projecten. Deels ben ik veiligheidscoördinator op bouwwerven (tijdelijke of mobiele bouwplaatsen) en ik voer metingen uit:

  • Luchtdichtheidsmetingen (blowerdoor); ook voor grote gebouwen; al dan niet gekoppeld aan lekdetectie
  • Ventilatiemetingen (als ventilatieverslaggever) ifv mechanische toe en afvoer.
  • Binnenklimaatsmetingen, comfortmetingen, condens of schimmel problemen, enz.
  • Welzijnsmetingen: blootstellingsmetingen (stof, bepaalde gassen), licht, geluid, enz.

WAT WAS JE EERSTE INDRUK TOEN JE XENADVIES TEGENKWAM:
Mijn eerste indruk dateert al weer van 2013 en was zeer positief. Annemie De Kooning was EPB-er op een werf waar ik de veiligheidscoördinatie borgde. De indruk kan ik verwoorden in 3 termen: deskundig, vlot/communicatief, & constructief (team player).

WAT IS JOUW VOORNAAMSTE DRIJFVEER OM EEN NAUWE SAMENWERKING AAN TE GAAN MET ANDERE ENERGIEDESKUNDIGEN:
In een groepsverband zoals deze kan je werk pieken beter opvangen. Ik hoef dus nu geen “neen” meer te zeggen tegen klanten als ik het te druk heb met andere bezigheden. Brent Van Eyndt bvb kan perfect metingen uitvoeren die normaliter door mij uitgevoerd zouden worden en omgekeerd…Tevens kan je know-how, kennis, ervaring ook delen.

HOE BEN JE ERTOE GEKOMEN OM LUCHTDICHTHEIDMETINGEN  TE GAAN DOEN:
In 2011 vernam ik dat via luchtdichtheidsmetingen het E-peil van nieuwbouwwoningen gevoelig kon dalen en dit wel eens een belangrijke parameter zou worden ifv EPB aangiftes. Ik heb mij onmiddellijk ingeschreven bij Syntra om de cursus te volgen. En einde 2011 voerde ik reeds mijn eerste luchtdichtheidstesten uit voor Vooruitzicht, Regatta.

WAT BOEIT JOU IN DE JOB ALS LUCHTDICHTHEIDMETER EN HET GEVEN VAN ENERGIEADVIES:
Het boeiende bestaat erin dat je een aantal niet zichtbare parameters, objectief kan vaststellen en dus voor de klanten begrijpbaar kan maken. De bouwheer kan zelf wel concluderen dat als er 20cm PUR in zijn dakschil zit, dat dan het dak goed geïsoleerd zal zijn. Maar je hebt een luchtdichtheidsverslag nodig om te weten hoe de afwerkingsgraad is van de buitenschil. Zo ook heb je een ventilatieverslag nodig om te weten of jou ventilatiesysteem goed is afgesteld en niet aanleiding zal geven tot klachten.

VAT XENADVIES IN 3 KERNWOORDEN SAMEN, VOOR WAT STAT XENADVIES VOLGENS JOU:

  • Deskundig
  • Klantgericht
  • Multidisciplinair

WAAROM ZOU JIJ MENSEN AANRADEN OM DE LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN EN EPB DOOR XENADVIES TE LATEN DOEN?
Xenadvies heeft een aantal waarden die iedere partner hoog in het vaandel draagt. De klantgerichtheid is er één van. Je bent er niet zomaar een nummer of dossier.

Concreet bij mij vertaald dit bij de metingen dat ik vaak tijdens het weekend en dus ook op zondag de testen uitvoer. De bouwheer/eigenaars hoeven dag geen extra dag vrij te nemen en kunnen de test live volgen. Tevens krijgen ze na de test dan een woordje uitleg ivm de resultaten, problemen met luchtlekken, tips, enz. Die aanpak is helemaal iets anders dan gewoon anoniem een test uitvoeren en het verslag zonder commentaar doorsturen naar EPB-er en bouwheer…

WAAROM ZOU JIJ ANDERE ENERGIEDESKUNDIGEN AANRADEN OM ZICH MET XENADVIES TE ASSOCIËREN?

  • Xenadvies is een groep van energie professionelen die aan kruisbestuiving doen…
  • Tevens is er groeipotentieel …
  • Xenadvies heeft een zeer goede naam en is een betrouwbare partner

Gepost op 12 okt 2017