Officiële datums EPB-verslaggeving


Binnen de EPB wetgeving zijn er door de overheid (het VEA) vastgelegde datums waarop officiële documenten dienen afgeleverd te worden. Diegene die het beste bewaakt moet worden is deze waarop de EPB-eindaangifte dient gebeurd te zijn, deze wordt bepaald door einddatum bouwproject.

Einddatum bouwproject, dit is het moment waarop de werken zijn afgerond of opgeleverd. Bij verbouwingen kan u stellen dat dit de datum is wanneer u het verbouwde deel terug in gebruik heeft genomen.

Daarna heeft de bouwheer nog 6 maanden, in deze 6 maanden na einddatum dient de EPB-aangifte dus wettelijk afgerond te zijn. Daarnaast kent elk dossier officieel zijn deadline 5 jaar na datum goedkeuring bouwvergunning. Uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding dient de aangifte definitief te zijn ingediend.

De verslaggever doet de as-built rapportering en de communicatie met het VEA en hij bezorgt de bouwheer ook de officiële documenten. De bouwheer bewaakt de termijnen en zorgt voor het as-built dossier van zijn project. Ook bij start van de werken is er een officiële datum van toepassing, die kan u ook terug vinden op de meerweten van EPBonline.be.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak