Tips om energie te besparen bij het ventilatiesysteem


Vraaggestuurde ventilatie

Een ventilatiesysteem hoef je niet altijd op zijn volle vermogen (nominale stand) te laten werken. Vaak volstaat het om de motor op een lager toerental (dus minder energieverbruik)te laten werken om toch een goede ventilatie te krijgen in de woning.

Een ventilatiesysteem bestaat uit een mechanische ventilator die elektriciteit (dus energie) verbruikt.

Indien de bouwheer opteert voor een C-systeem dan heeft men 1 mechanische ventilator in het systeem nml. De afvoer. Indien men voor een D-systeem opteert dan heeft men 2 mechanische ventilatoren één voor afvoer en één voor toevoer.

Het ventilatiesysteem kan men door middel van een standenschakelaar  bedienen, dit wil zeggen dat men de snelheid (en dus het energieverbruik) van de ventilator kan wijzigen. Vb: indien we naar het werk vertrekken zetten we de schakelaar om de laagste stand, komen we thuis van het werk en gaan we douchen dan kunnen we een standje hoger schakelen om lucht te verversen. Dit is echter een omslachtig systeem, vaak vergeten we de ventilator op de laagste stand te zetten wanneer we naar het werk vertrekken, zijn we al aan het douchen en aan het koken terwijl de ventilator nog steeds op de laagste stand staat en we een teveel aan vocht krijgen in de badkamer en keuken (zie artikel vochtproblemen Brent van Xenadvies)

Om dit probleem eenvoudig op te lossen bestaat er de vraaggestuurde ventilatie.

Bij en vraaggestuurde ventilatie gaat men sensoren in de ventilatiemonden plaatsen die de concentratie gaan meten van vochtigheid, CO2 en vluchtige organische stoffen. Uiteraard zullen we in de badkamer opteren voor sensoren die vochtigheid detecteren. Als deze sensoren dan geen of weinig vocht detecteren zullen deze sensoren de ventilator beperkt laten werken. Komen we thuis van het werk en nemen we een douche, dan zullen deze sensoren meer vocht detecteren en dus de ventilator op een hoger, maar aangepast toerental laten werken. Nad het douchen zal de vochtigheid in de badkamer opnieuw afnemen en zullen de sensoren de ventilator terug op een lagere snelheid laten werken.

Op deze manier werkt het systeem volledig automatisch en zal er steeds een juiste hoeveelheid lucht afgevoerd en toegevoerd worden in de woning en dit op een energiezuinige manier.

Een vraaggestuurd systeem kan zowel bij een C als een D-systeem worden toegepast.

Kiest men bij een D-systeem dan nog eens voor een warmtercuperatie dan hebben we een zeer energiezuinig ventilatiesysteem.

Bovendien mag de EPB verslaggever bij de EPB aangifte een reductiefactor toekennen aan het ventilatiesysteem. Hierdoor zakt het Epeil van de woning met enkele eenheden wat altijd mooi is meegenomen zeker nu er in 2020 al een E peil van 35 wordt gevraagd bij nieuwbouw en in 2021 zelfs een E 30 peil de standaard zal moeten zijn ( E 30= BEN woning)

Vermogen van de ventilator

Voor bouwaanvragen van voor 01/01/2019 diende de EPB verslaggever het vermogen van de ventilator niet in te geven in de software. De software gaf dan zelf een vermogen voor de ventilator. (waarde bij ontstentenis)

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2019 wordt in de EPB software het vermogen best ingegeven op basis van gemeten vermogen. Dit is het vermogen dat de ventilatieverslaggever kan meten. Indien de EPB verslaggever het vermogen van de ventilator zou ingeven als waarde bij ontstentenis dan zal het E peil flink de hoogte in gaan.

Men heeft er dus  alle belang bij om bij bouwaanvragen na 01/01/2019 het vermogen van de ventilator te laten opmeten door de ventilatieverslaggever.

Opgelet: om het vermogen te meten van de ventilator dient de ventilator aangesloten te zijn met een stopcontact  en niet rechtstreeks op de zekeringskast. De ventilatieverslaggever zal de vermogensmeter  tussen het stopcontact en de stekker van de vetilator plaatsen om het vermogen te meten.

Geschreven op 28/04/2020 door Xenadvies, Rik Van Beveren

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak