Nu. Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren. De Vlaamse overheid maakt NU extra budget vrij. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie. Daarbovenop kan iedereen een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen om een woning met een slechte energieprestatie op te lappen.  De Vlaamse overheid wil namelijk een versnelling hoger schakelen in het bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.

Deze ongeziene financiële boost stimuleert een renovatiegolf in Vlaanderen. Bij energiezuinige gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector en het klimaat. Deze premies maken het verschil om je renovatie meer betaalbaar te maken.

Maak uw woning energiezuiniger en geniet naast het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie ook van talloze andere steunmaatregelen.

Het is NU het moment. Nog nooit was reNUveren zo interessant. 

4 goede redenen om uw reNUvatie meteen aan te pakken
  1. Meer comfort: een goed geïsoleerde en geventileerde woning is veel comfortabeler om in te leven. Zo hebt u minder last van vocht, uw woning blijft koeler in de zomer en in de winter is het binnen heerlijk warm.
  2. Lagere energierekening: een goed geïsoleerde woning doet uw energierekening fors dalen. Met een goede isolatie en een zuinige verwarmingsinstallatie bespaart u al snel meer dan 1000 euro per jaar.
  3. Goed voor het klimaat: minder energie verbruiken betekent ook minder CO2 uitstoten. Dat is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming. Met het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp verkleint u nog extra uw ecologische voetafdruk.
  4. Uw woning wordt meer waard: een woning renoveren loont altijd. Het doet de waarde van uw woning ook stijgen. Bovendien zorgen het renteloze renovatiekrediet en diverse premies ervoor dat u uw investering nog sneller terugverdient!
www.energiesparen.be

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

HOE HEB JE XENADVIES LEREN KENNEN?

Op mijn zoektocht naar de ideale job kwam ik de vacature van Xenadvies tegen en had hier meteen
een goed gevoel bij.
Na een eerste ontmoeting met Sara (zaakvoerder) en de potentiële nieuwe collega’s werd dit gevoel
enkel versterkt.
Nu, een jaar later, kan ik zeggen dat ik het volledig bij het rechte eind had! Xenadvies is echt een
bedrijf waar iedereen geapprecieerd en gerespecteerd wordt, ik ben dan ook blij dat ik deel uitmaak
van dit geweldige team!

WAT IS JE TAAK?

Ik ben de administratieve duizendpoot van Xenadvies en zorg voor een goede doorstroom van de
info en documentatie die binnenkomt en zorg ervoor dat deze bij de juiste collega’s terechtkomen.
Ook ben ik het eerste aanspreekpunt binnen Xenadvies, ik help onze klanten graag waar ik kan en
schakel met plezier door naar de aangewezen collega indien de benodigde info voor mij te technisch
wordt

WAAROM WERK JE GRAAG BIJ ONS?

Zoals ik al aanhaalde had ik meteen een goed gevoel bij Xenadvies! Het is altijd fijn om in een
positieve sfeer te mogen vertoeven waar hard gewerkt wordt maar toch ook graag nog eens
gelachen wordt.

Inmiddels zijn we een hechte groep geworden en helpen elkaar met alle plezier verder.
Als administratief medewerkster heb ik daarenboven het geluk een zeer gevarieerd takenpakket te
mogen uitoefenen.
Al het voorgaande samengevoegd zal u wellicht een idee geven waarom ik hier dan ook zo graag
werk!

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vanaf 01/01/2022
komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.

Als een woning of appartement verkocht wordt of te koop staat vanaf 2022, zal dit alleen nog kunnen aan de hand van een EPC opgemaakt vanaf 2019.

Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden.

Ook indien het compromis nog in 2021 getekend werd met een EPC van voor 2019, zal er steeds een nieuw EPC moeten opgemaakt worden.

Waarom?

Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips.

Aan het EPC zijn er sinds 2021 ook 2 belangrijke financiële voordelen gekoppeld. De EPC-labelpremie en het renteloze renovatiekrediet. Voor die beide voordelen heeft u een EPC opgemaakt vanaf 2019 nodig. Op die manier is de koper steeds correct geïnformeerd met een recent EPC.

Bij verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar.

nieuwsbrief VEKA -30/06/2021

Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

CLT of Cross Laminated Timber is de laatste jaren aan een grote opmars bezig binnen de houtbouw.
Bij recente luchtdichtheidsmetingen werden heel mooie resultaten gehaald, hierdoor behalen deze huizen ook vaak een beter E-peil dan gemiddeld!

Wat is het? 

Bij CLT worden massieve houten platen die zijn samengesteld uit lagen van houten kruisgewijs aan elkaar gelijmd.
Dit in tegenstelling tot de klassieke houtskeletbouw waar houten balken als frame gebruikt worden.

De volle platen zorgen voor een andere manier van isoleren.
Zo wordt er niet tussen het raamwerk geïsoleerd maar aan de buitenkant van de muur- en dak elementen.
Doordat er aan de buitenkant geïsoleerd wordt kan men indien gewenst het hout gewoon als afwerking voor de binnenkant nemen.

Hoewel houtskeletbouw nog altijd marktleider is, is CLT de laatste jaren aan een grote opmars bezig binnen de houtbouw. 

                       

Voordelen 

Doordat er gebouwd wordt met volle platen is de thermische inertie veel groter bij CLT dan bij traditionele houtskeletbouw.
Het huis zal dus trager opwarmen (en minder snel oververhitten) tov een traditionele houtskeletbouw.

Waar CLT-bouw het hardst in excelleert is de luchtdichtheid.
Om aan de hedendaagse normen te voldoen voor de n50-waarde (=hoeveelheid luchtvolume per uur vernieuwd wordt bij 50Pa)
moet deze lager zijn dan 3 per uur. Bij verschillende uitgevoerde metingen blijkt dat deze normen makkelijk gehaald worden.

Bij recente luchtdichtheidsmetingen bij projecten van HR-bouw werden resultaten tussen de 0,5 en 2 per uur gehaald. 

                                

Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Voor bouwaanvragen vanaf 2021 voor >of=25 eenheden.

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 is dit voor projecten >of=15 eenheden.

Er zal enkel nog een aardgas aansluiting kunnen komen als 85% van de opwekking uit een hernieuwbare energiebron komt,
kort gezegd zal de aardgas opwekker dan als back-up ingezet worden.

Die 85% aanvraag moet bij Fluvius gebeuren en dit volgens hun concrete aanvraagmodaliteiten m.a.w. de aanvrager moet zich tot Fluvius wenden.

Mogelijks zal deze aanvraag zich heel vroeg in het traject plaatsvinden.
Momenteel is er nog geen link tussen de rekenmethode van het VEKA en de aanvraag bij Fluvius.

Wij blijven de informatie van het VEKA hierin opvolgen.

Home – Energiesparen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

 

Waarom? Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert eigenaars en kandidaat-kopers en -huurders sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips. Bij eengezinswoningen geeft het EPC ook nog informatie over de geschiktheid van de woonst voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie en over de gemiddelde prijsindicaties om de woning energetisch in orde te stellen met de energiedoelstelling 2050.

Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen om in regel te zijn met deze nieuwe verplichting.

Belangrijk: Deze verplichting geldt enkel bij verkoop.

  

nieuwsbrief VEKA – januari 2021

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Rik Van Beveren en Bert Labeau behaalde eind 2020 hun diploma VC – niveau B.
Hierbij heeft Xenadvies weer 2 nieuwe diploma’s die we nu inzetten voor onze dossiers.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Het nieuwe jaar is begonnen en hierbij nog onze beste wensen voor 2021!🎉

We brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen in de wetgeving vanaf 2021 en we kijken ook al even verder naar 2022. Niet het volledige pakket aan aanpassing en zeker ook niet alle details staan hieronder vermeldt, wel de belangrijkste dingen. Als je met een vraag zit, neem dan gerust contact met ons op.

EPB-verslaggeving

Voor de bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 wordt het E-peil van nieuwbouwwoningen verlaagd naar E30 (nu E35), de PV-panelen die van een andere site komen mogen we niet meer inrekenen en bij de ventilatie van residentiële ruimte mag er 2% afgeweken worden van de eis. Het S-peil blijft wel op S31. Dat het S-peil op S31 blijft was een aanpassing dat het VEA eerder dit jaar reeds communiceerde. Dit is een bijstelling op hun eerst doelstelling om naar S28 te gaan in 2021 (dit verschuift naar 2022). Volgend jaar gaat ook het maximale E-peil voor ingrijpende energetische renovaties (IER’s) van niet-residentiele gebouwen (EPN) omlaag, dit is geen grote daling. Het maximale E-peil is afhankelijk van de bestemming van het gebouw en wordt per project bepaald.

Voor de bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022 wordt nu ook gemeld dat het E-peil bij ingrijpende energetische renovaties van woning naar E60 daalt (nu E70) en dat de installatie-eis bij gewone renovaties aangepast gaat worden, to be continued…

 

Energieprestatiecertificaten

Het aantal aan bestaande EPC’s van gebouwen die verhuurt of verkocht worden blijven dezelfde, op onze website kan je hiervan een duidelijk overzicht vinden.

Vorig jaar is hier het EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) bijgekomen en deze lijkt nog niet echt ingeburgerd. Het VEA meldt dat er nog maar een fractie is opgemaakt. Dit kondigt een stormloop aan, want ten laatste op 1 januari 2022 moet elk appartementsgebouw over een EPC GD beschikken, anders kunnen er voor dat gebouw geen EPC’s verhuur/verkoop opgesteld worden. Er is echter één uitzondering en dat is bij nieuwbouwappartementen, hier moet het EPC GD beschikbaar zijn 10 jaar na datum verlenen bouwvergunning.

Vanaf 1 januari 2019 is het EPC in een nieuw jasje gestoken, het EPC+. Het VEA wil dat alle wooneenheden die verkocht worden vanaf 1 januari 2022 over dergelijk EPC+ beschikken. Je ‘oude’ nog niet vervallen EPC is dan niet meer geldig en dit moet vernieuwd worden met een EPC+.

 

Asbestdeskundige inventaris

Als we naar 2022 kijken, kondigt zich de asbestdeskundige inventaris (AID) aan, wanneer er een woning verkocht wordt moet dit AID beschikbaar zijn. De overheid meldt dat er bij sleutelmomenten van de woning, zoals bij verkoop, er voldoende aandacht moet zijn aan zaken die aangepakt moeten worden. Daarnaast zou elke woning voor een bepaalde datum over een AID moet beschikken…

het Xenadvies team

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vlaams Energieagentschap (VEA) én een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Het energie- en klimaatbeleid zijn enorm sterk verweven met elkaar. De creatie van een coördinerend Vlaams overheidsagentschap zal ervoor zorgen dat beide beleidsvelden elkaar versterken. Als Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beschikken we over een grotere slagkracht, bundelen we expertise uit verschillende domeinen en werken we nauwer samen om u nog beter van dienst te zijn. Zo kunnen we samen sneller de transitie maken naar een klimaatneutrale, energie-efficiënte en duurzame Vlaamse samenleving.

Onze belangrijkste taken

Het VEKA coördineert het Vlaams energie- en klimaatbeleid.

Als agentschap stimuleren we rationeel energiegebruik, zetten in op een milieuvriendelijke en hernieuwbare energieproductie en streven naar een vermindering van broeikasgasemissies in Vlaanderen.

We werken hiervoor in overleg met de belanghebbenden impactvolle beleidsinstrumenten uit en proberen gelijktijdig het maatschappelijk draagvlak bij de burger te vergroten.

Het VEKA heeft hierbij specifieke aandacht voor een sociaal energiebeleid en zo laag mogelijke energiesysteemkosten.

Praktische informatie

U kan ons  nog steeds bereiken via het algemeen nummer 1700 . Het e-mailadres is veka@vlaanderen.be.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een dampkap heeft geen invloed op de EPB-resultaten.
Deze kan wel een invloed hebben op het resultaat van de luchtdichtheidstest:

TRADITIONEEL

Met afvoer naar buiten door muur of dak is in principe ook geen probleem, indien er een terugslagklep in het afvoerkanaal wordt voorzien. Hierbij zal de dampkap nauwelijks of geen invloed hebben op het resultaat van de luchtdichtheid.

MET RECIRCULATIE

Lucht gaat door koolstoffilters en wordt terug binnen uitgeblazen, m.a.w. er is geen afvoer naar buiten toe. Dit is voor de luchtdichtheid uiteraard het beste, want er wordt geen gat gemaakt in de buitenschil (muur of dak).

EXTRA INFO

Bij gebruik van een dampkap met buitenafvoer geraakt het ventilatiesysteem D wel tijdelijk verstoord, gedurende de tijd dat de dampkap op staat. Een dampkap verplaatst namelijk ongeveer 700 à 800 m³ per uur aan lucht. Voor de meeste ventilatiesystemen in eengezinswoningen is dat amper 300 à 350 m³ per uur. Een dampkap is dus veel krachtiger. En meestal zijn ventilatiesystemen maar werkzaam op een lagere stand van ongeveer 100-150m³/h.

Wanneer je traditionele dampkap dus lucht naar buiten blaast, creëer je een tijdelijke onderdruk in huis. Hierdoor wordt automatisch terug lucht je woning ingezogen. De balans van het ventilatiesysteem zal hierbij wel tijdelijk verstoord geraken. Niet ideaal voor je ventilatiesysteem, maar het systeem herstelt zichzelf probleemloos. Eigenlijk komt het er dus op neer dat er langs de afvoerkanalen van het ventilatiesysteem ook lucht binnengetrokken kan worden, gedurende de tijd dat de dampkap werkzaam is.

CONCLUSIE

Je kan kiezen voor een traditionele dampkap, enkel kan je dan best wel een terugslagklep in het kanaal voorzien.
Bovenstaande in acht genomen, is een dampkap met recirculatie wel aangewezen. 

 

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a