Vanaf 01/01/2022
komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.

Als een woning of appartement verkocht wordt of te koop staat vanaf 2022, zal dit alleen nog kunnen aan de hand van een EPC opgemaakt vanaf 2019.

Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden.

Ook indien het compromis nog in 2021 getekend werd met een EPC van voor 2019, zal er steeds een nieuw EPC moeten opgemaakt worden.

Waarom?

Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips.

Aan het EPC zijn er sinds 2021 ook 2 belangrijke financiële voordelen gekoppeld. De EPC-labelpremie en het renteloze renovatiekrediet. Voor die beide voordelen heeft u een EPC opgemaakt vanaf 2019 nodig. Op die manier is de koper steeds correct geïnformeerd met een recent EPC.

Bij verhuur van woningen blijft een EPC van voor 2019 wel bruikbaar.

nieuwsbrief VEKA -30/06/2021

Xenadvies bv

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Het belangrijkste moment om te onthouden is 10 jaar na datumvergunning. 

Wanneer de datum van de bouw- of omgevingsvergunning minder dan 10  jaar oud is,

dan heeft het gebouw geen EPC van de gemeenschappelijke delen nodig.

Dit EPC van de gemeenschappelijk delen dient binnen de maand na het verstrijken van deze termijn beschikbaar te zijn.

Concreet kunnen de (mede)eigenaars best starten aan dit EPC van de gemeenschappelijk bij datumvergunning + 9 jaar. 

Om een scherpe offerte te kunnen maken hebben we volgende gegevens nodig:
het adres, het aantal (woon)eenheden en de plannen van de architect in pdf.


U kan deze informatie 
hier bezorgen.  

 

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Meer sporten, vaker afspreken met vrienden en een beetje minder snoepen?

Waarom niet eens een hoger doel? Een A-energielabel voor je huis of appartement.
Dat doe je door beter te isoleren, hoogrendementsglas te plaatsen en te investeren in hernieuwbare energie.

Je voordelen:
-Je bespaart geld door minder energie te verbruiken.
-Je draagt mee zorg voor onze planeet.
-Je krijgt mooie premies voor die energierenovaties

Je premie aanvragen doe je bij netbeheerder Fluvius,
via www.fluvius.be>meer weten>premies.
Doe dat zeker op tijd: binnen het jaar na de datum op de eindfactuur.

PREMIES VOOR LOSSE INVESTERINGEN

Je hebt recht op een premie als je:
-je dak, muren of vloer isoleert;
-hoogrendementsglas laat plaatsen met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K;
-kiest voor een warmtepomp of zonne- of warmtepompboiler.

TOTAALRENOVATIEBONUS BOVEN OP LOSSE PREMIES

Als je binnen de 5 jaar 3 investeringen uitvoert, krijg je boven op de premies nog eens een totaalrenovatiebonus.
Het moet om 3 van deze energie-investeringen gaan:
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem.

 

Heb je verbouwplannen? Hou dan al rekening met de Vlaamse energiedoelstellingen tegen 2050. Die vind je op www.energiesparen.be/ikbenoveer.
Je woning is een stuk meer waard als je al in orde bent.

Heb je bouw- of renovatieplannen en wil je weten hoe
je energie kunt besparen? Heb je vragen over groene
energie? Of ben je op zoek naar een goedkope energielening? Dan is www.energiesparen.be de beste infobron.

Bron: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vanaf 2022 zal een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan dus al opgemaakt worden vanaf 2020. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. We willen in Vlaanderen immers een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

Bron en film: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wanneer heb ik een energieprestatiecertificaat (EPC) voor kleine niet- residentiële gebouwen nodig?

Het label of de energiescore moet gepubliceerd worden bij advertenties, op sites…, waar het niet- residentiële gebouw of het niet- residentiële gebouwdeel te koop of te huur wordt aangeboden.

Welke gebouwen hebben een EPC voor kleine niet- residentiële eenheden nodig?

Wanneer een niet- residentieel gebouw of deel van een gebouw te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet- residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. In het gebouw of gebouwdeel wordt niet gewoond. Het gaat bijvoorbeeld over kantoren, handelsruimten, restaurants, cafés, praktijkruimten van dokters, tandartsen, kinesisten, kantoren van notarissen, advocaten en architecten, B&B ’s, apotheken, groentewinkel, enzovoort.
 2. Het niet- residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt aangeboden heeft een oppervlakte van maximaal 500m². Wanneer er in een gebouw meerdere niet- residentiële eenheden aanwezig zijn, is ook volgende voorwaarde van toepassing.
 3. De totale oppervlakte van de niet- residentiële gebouwdelen die grenzen aan de eenheid die te koop of te huur wordt aangeboden, mag niet groten zijn dan 1000m²Vaak kan dit eenvoudig nagegaan worden: wanneer er in het gebouw enkel niet- residentiële eenheden aanwezig zijn (er is dus geen enkel appartement of woonst aanwezig) dan telt men de oppervlakten op van alle verdiepingen.

De troeven van het EPC

Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw.

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een LABEL van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet- residentiële gebouwen geeft AANBEVELINGEN om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

 

Bron en foto’s: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Tijdlijn EPC publieke gebouwen tot nu:

Sinds 1 januari 2009 zijn de EPC’s voor publieke gebouwen verplicht, de invoering werd stelselmatig verstrengd.
In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000m².

Sinds 1 januari 2013 geldt de verplichting ook voor gebouwen vanaf 500m².

Vanaf 1 januari 2015 wordt het EPC ook verplicht voor gebouwen vanaf 250m² bruikbare vloeroppervlakte.

De maximale geldigheidsduur van het EPC publieke gebouwen is 10 jaar, dit kan verkort worden bij renovatiewerken bijvoorbeeld.

Voor het EPC publieke gebouwen wordt er, naast de werkelijke toestand van het gebouw en de technische installatie, ook het gemeten (werkelijke) jaarverbruik gebruikt in de berekening.

 

Doel EPC publieke gebouwen:

Het EPC wil zowel publieke organisaties als burgers sensibiliseren, daarom moet het EPC uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

 

Bron: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen
Foto: energiesparen.be en VEA Vlaams Energieagentschap

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

BEN = Bijna Energie Neutraal

Aan welke eisen moet een BEN-woning (= nieuwbouw) voldoen?
Een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde woningen met vergunningsaanvraag vanaf 2014. Als geen of onvoldoende hernieuwbare energie is voorzien, maar wel is voldaan aan een 10% strenger E-peil dan de E-peileis van het aanvraagjaar, dan is voldaan aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.

Aan welke eis moet een BENO-vatie (= verbouwing) voldoen?
Hier zijn 2 mogelijkheden:

 • Valt uw verbouwing EPB-technisch onder een renovatie met installatie-eis (<75% van de schildelen aan buiten wordt vernieuwd of na-geïsoleerd, of technische installaties worden niet vervangen) dan zijn onderstaande eisen van toepassing:
  • Daken: Umax=0,24W/m²K
  • Buitenmur: Umax=0,24W/m²K
  • Vloeren: Umax=0,24W/m²K
  • Ramen (profielen en beglazing): Umax=1,50W/m²K en glas: Umax: 1,1W/m²K
  • Deuren en poorten: Umax=2,00W/m²K
  • Verwarmen met energiezuinige installatie
   • U ontvangt geen BENOVATIE-certificaat tenzij u een EPC laat opmaken en het kengetal heeft een score van 100 kWh/m² of minder.
 • Valt uw verbouwing EPB-technisch onder een ‘ingrijpend energetische renovatie of IER’ dan is onderstaande eis van toepassing:
  • Een E-peil van 60 of lager
   • Via uw EPB-aangifte ontvangt u een certificaat waarop vermeld staat dat uw woning voldoet aan de BENOVATIE-normen.

Aan welke eis moet een BEN-School of BEN-kantoor voldoen?
(indien de bouwaanvraag werd ingediend tussen 2014 en 2016)
Een E-peil van 40 of lager én voldoen aan alle andere EPB-eisen, met name U-max, K-peil, ventilatie en hernieuwbare energie of 10% strengere E-peil eis. Indien er dus geen HE aanwezig, valt de school of kantoor toch nog onder BEN vanaf E36.

Aan welke eis moet een Niet-Residentieel BEN-gebouw voldoen?
(indien de bouwaanvraag na 2017 werd ingediend)
De maximale E-peileis hangt af van de samenstelling van het gebouw, indien de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 2017. Om te voldoen aan ‘BEN’ mogen de functies maximaal het E-peil van 2021 halen. 

Korting op de onroerende voorheffing (= Kadastraal inkomen)

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Vandaag bestaan er 3 soorten EPC’s:
– EPC bouw voor nieuwe/vernieuwde gebouwen;
– EPC verkoop/verhuur voor bestaande woningen/appartementen;
– EPC publieke gebouwen.

Daar komen vanaf 2020 twee nieuwe EPC’s bij!
– EPC gemeenschappelijke delen voor gebouwen met minstens 2 appartementen;
– EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen.

Een EPC voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw kan vanaf 2020 opgemaakt worden en is verplicht aanwezig vanaf 2022, zelfs al wordt er niks verkocht of verhuurd op dat moment. In zo’n “EPC gemeenschappelijke delen” zit de buitenschil van het hele gebouw vervat en eventueel collectieve technieken. Zo wordt ervoor gezorgd dat de vereniging van mede-eigenaars er zich van bewust wordt welke maatregelen nog nodig zijn om aan de energiedoelstelling van 2050 te voldoen. Er volgt geen kengetal (dus geen EPC-score) maar wel een label.

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen is wel verplicht vanaf 2020. Kapsalons, winkels, dokterspraktijken, horeca, kantoren,… kleiner dan 500m² hebben vanaf 2022 zo’n EPC nodig als ze verkocht of verhuurd worden. De EPC-deskundige maakt een rapport op op basis van de bestemming dat het pand op dat moment heeft.

Goei nieuws! Deze nieuwe EPC’s worden opgesteld door energiedeskundigen type A. Zo vind je er wel enkele bij Xenadvies ????

Voor meer informatie: info@xenadvies.be; 03/663.86.73

Tot gauw!

Gepubliceerd door Xenadvies Consulting

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Elke elektrische installatie moet door een erken controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke
– ingebruikstelling;
– wijziging;
– verzwaring;
– uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Bron: www.vlaanderen.be

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wat is het EPC-bouw?
Voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw opgesteld door de EPB-verslaggever.
Voor bouwprojecten waarvoor geen E-peileis geldt, wordt geen EPC-bouw opgemaakt.
Het EPC-bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte.

Het EPC-bouw toont het berekende E-peil en geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is op een kleurschaal van groen naar rood. De kleurbalk toont het berekende E-peil ten opzichte van het maximaal toegestane peil.
Als het resultaat in de rode zone staat, dan voldoet het niet aan de eis. Bevindt het zich in de groene zone, dan voldoet het E-peil aan de eis.
De achterzijde van het EPC-bouw geeft aan of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet.

Waarvoor dient het certificaat?
Om een woning of appartement te verkopen of te verhuren, moet een EPC worden voorgelegd aan een kandidaat-koper of -huurder.
Als de te verkopen of te verhuren woning of appartement nieuw wordt gebouwd, moet het EPC-bouw afgeleverd worden binnen de wettelijke termijnen van de EPB-aangifte.

Wat is de geldigheidsduur van het EPC-bouw?
Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van beide.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a