Heldere bouwstudies en -metingen. Xenadvies, een verstandige keuze!


Wij bieden EPB- verslaggeving, veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving en luchtdichtheidsmetingen aan. Om uw EPB-resultaat ten goede te komen leveren wij u optioneel ook een warmteverliesberekening en/of haalbaarheidsstudie aan.

Bij verhuur of verkoop kunnen wij het verplichte EPC en/of de elektrische keuring opmaken.

Indien u interesse heeft in onze diensten. Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een veiligheids- en gezondsheidsplan (VGM-plan) wordt opgemaakt in het kader van de veiligheidscoördinatie bij bouwwerken. Dit document is gebaseerd op de beschikbare plannen, de administratieve bepalingen met de bijhorende meetstaat en lastenboek en de bijzonder technisch bepalingen in de ontwerpfase. Indien er wijzigingen optreden in de verwezenlijkingsfase zal dit document zo nodig aangepast worden door de coördinator verwezenlijking.

Teneinde de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werf te verbeteren, werd de Europese Richtlijn 89/391/EEG omgezet in Belgisch recht door de wet betreffende ‘Het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ van 1996-08-04.Onze taken zijn de volgende taken:

Onze taken zijn de volgende:

  • Opmaken van het VGM-plan tijdens de ontwerpfase: in dit dossier worden alle risicovolle elementen gedetecteerd en worden preventiemaatregelen geadviseerd aan de aannemers die moeten genomen worden zodat de werkzaamheden veilig kunnen gebeuren.
  • Openen en bijhouden van het coördinatiedagboek: daar wij een dagboek moeten bijhouden van gebeurtenissen op de werf, komen wij tijdens de werken regelmatig langs. U zal hiervan een verslag ontvangen. Dit verslag wordt ook opgenomen in het coördinatiedagboek. Om de werfbezoeken correct te kunnen inplannen vragen we u ons op de hoogte te houden van de startdatum en planning van de werken. Ook moet een lijst van alle aannemers worden bezorgd (naam, adres, contactgegevens).
  • Opstellen van het postinterventiedossier (PID).

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een veiligheidscoördinator is verplicht wanneer je over de periode van heel het bouwproject met minstens 2 verschillende aannemers werkt. Let op! Leveranciers en nutsmaatschappijen worden ook als aannemer beschouwd wanneer ze deelnemen aan het bouwproces.

De veiligheidscoördinator detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan (VGM-plan) op met daarin maatregelen die genomen moeten worden. Verder moet hij het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen.

De coördinator voert regelmatig werfbezoeken uit om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Hiervan worden ook werfverslagen opgemaakt en aan alle betrokken partijen bezorgd.

Het postinterventiedossier (PID) dat wordt opgemaakt tijdens en op het einde van de werken bevat nuttige documentatie om latere interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen. Dit dossier bevat onder andere:
– informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
– informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren;
– AS-built plannen;
– de identificatie van de gebruikte materialen;
– de definitieve aangifte;
– …

De kosten voor de veiligheidscoördinatie zijn afhankelijk van de omvang, de aard en de duur van de werken.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Bij het Xenadvies kantoor Kempen gaan we stap voor stap met u aan de slag om uw project efficiënt en zorgeloos af te ronden!

Stap 1: Opstart aangifte, Checklist 01 – 1ste keer opvragen en nakijken van de staving

De bouwheer communiceert datum einde werken, dit is datum ingebruikname of oplevering en overloopt checklist 01, verzamelt de nodige stavingsstukken en bezorgt Xenadvies de staving.

Wat doet Xenadvies? Overloopt de aangeleverde staving op volledigheid en verwerkt de staving in de berekening. Indien niet volledig, maakt Xenadvies checklist 02 op voor de ontbrekende stukken. Indien de staving volledig is, wordt de voorlopige aangifte opgemaakt en geeft Xenadvies (indien nodig) nog advies.

Tijdens deze fase dient u ook nog volgende zaken op te starten:
Ventilatieverslaggeving: Opmeten van de ingeregelde ventilatiedebieten en/of toevoerroosters en doorstroomopeningen in de woning. Opstellen ventilatieverslag.
Luchtdichtheidsmeting: Uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting en afleveren conformiteitsattest.

 

Stap 2: Indien niet volledig, Checklist 02 – 2de  keer opvragen en nakijken van de staving

De bouwheer verzamelt de laatste gegevens voor de aangifte, geeft de datums door waarop de laatste zaken nog uitgevoerd zullen worden bv uitvoeringsdatum van de luchtdichtheidsmeting.

Wat doet Xenadvies? Overloopt de nieuw aangeleverde staving op zijn volledigheid en verwerkt de staving in de berekening. Indien de staving volledig is, wordt de voorlopige aangifte opgemaakt en geeft Xenadvies (indien nodig) nog advies.

 

Stap 3: Afronding aangifte

De bouwheer bezorgt Xenadvies zijn goedkeuring om zijn EPB-aangifte definitief in te dienen. Wat doet Xenadvies? Dient de aangifte in bij de overheid in naam van de bouwheer

 

Zijspoor: Meerprijs checklist 03, 04, 05,…   3de , 4de , 5de ,…keer opvragen en nakijken van de staving

Dit zijspoor is niet standaard voorzien in onze prijsofferte, we streven een scherpe prijsstrategie na. We zullen steeds duidelijk en tijdig communiceren over wat wel en wat niet is inbegrepen.

 

De timing

We verwachten van de bouwheer dat hij alles bezorgt binnen de voorgestelde termijnen, bij nog uit te voeren werken wordt er verwacht dat hijzelf een realistisch nieuwe datum voorstelt.

Wat doet Xenadvies? De planning zo opstellen dat ze het dossier van de bouwheer tijdig kan opvolgen en afronden, we spelen in op de afgesproken datums en zorgen er dan ook voor dat er tijd is om aan de dossiers te werken.

 

Tijdens dit proces houden we onze waarden: tijdigheid, deskundigheid en klantvriendelijkheid, hoog! 

Groeten vanuit kantoor kempen.

 

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Xenadvies Kempen en Xenadvies Waas & Dender starten vanaf 2018 om ook veiligheid aan te bieden voor hun klanten binnen het concept van Xenadvies. Wat mag u verwachten van ons?

Uiteraard de wettelijke verplichtingen zoals het V&G-plan bij aanvang van de werken en het PID bij einde werken en de werfbezoeken, standaard zijn er 3 à 5 voorzien. Deze worden optimaal ingeplant aan de hand van de bouwplanning die de bouwheer ons bezorgd. Bij afwezigheid van een planning zullen we dit zelf moeten proberen in te schatten, maar op deze manier verlies je wel efficiëntie.

Daarnaast zorgen wij voor een gestroomlijnde communicatie in het dossier over de verschillende bestelde dienstverleningen heen. We zoeken de overlappingen op. Echter blijft het wel zo dat veiligheid zich in hoofdzaak tijdens de werken afspeelt en de overige diensten in hoofdzaak voor de start en na de ingebruikname.

Wil u meer informatie? Dan kan u ons vrijblijvend contacteren!

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a