❮ Terug naar Blog

Correct inrekenen van bouwknopen voorkomt dure maatregelen


Een performante isolatie

In de EPB wordt het K-peil van een gebouw berekend. Het K-peil is een getal dat aangeeft hoe goed de gebouwschil geïsoleerd is. Een belangrijk onderdeel van een performante isolatie is het voorkomen vankoudebruggen.

isolatie_pola

Bron: Odisee – onderzoeksgroep DUBiT – TETRA project Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen

Een koudebrug is een plaats in de gebouwschil die voor extra warmteverlies zorgt. Een ander woord voor koudebrug is ‘niet-EPB-aanvaarde bouwknoop’, deze term wordt in de EPB gebruikt. Een EPB-aanvaarde bouwknoop is een koudebrug die opgelost is. 

In de EPB zijn er 3 rekenmethoden voorzien om bouwknopen in te geven in de berekening.

Een beknopt overzicht van de mogelijke rekenmethodes:

      • Methode A: bij deze methode worden alle bouwknopen in detail uitgerekend, ook de bouwknopen die opgelost zijn.
      • Methode B: hierbij worden de bouwknopen afgetoetst aan de basisregels van de EPB en enkel de bouwknopen die niet voldoen worden ingegeven in de berekening.  Dit worden de “niet EPB aanvaarde bouwknopen” genoemd.
      • Methode C: hierbij gaat de verslaggever ervan uit dat er geen aandacht wordt besteed aan het oplossen van de bouwknopen. Er wordt niets afgetoetst of nagekeken, er komt een hoge toeslag op het K-peil. Dit heeft zijn weerslag op het E-peil en betekent concreet dat er andere maatregelen genomen moeten worden om het E-peil binnen de norm te krijgen.

Xenadvies kiest voor optie B omdat dit voor de bouwheer de meest kostenefficiënte oplossing is. Wat wij extra doen, is de berekening aanvullen met de KOBRA-software. Deze biedt de mogelijkheid om bouwknopen die beter opgelost zijn positief in te rekenen. Dit zorgt ervoor dat het K-peil daalt en dit heeft op zijn beurt weer een positieve invloed op het E-peil. Het correct inrekenen van bouwknopen voorkomt dat de bouwheer dure maatregelen moet nemen om aan de normen te voldoen.

bouwknopen

Interessante links:

Nog een vraag? Neem zeker contact!

U kan steeds terecht bij uw vertrouwde contactpersoon binnen xenadvies of op info@xenadvies.be


Gepost op 6 jun 2014
a