❮ Terug naar Blog

De nieuwe EPB wetgeving vanaf 2014


Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

hernieuwbare-energie1

De verstrengde nieuwe EPB wetgeving is van toepassing op alle bouwaanvragen en meldingen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2014.

We vatten even samen welkeaanpassingen er op vandaag geweten zijn:

  • E-peil wordt verlaagd naar E60

  • Minimum aandeel hernieuwbare energie toepassen of het maximum E-peil-eis wordt 10% strenger:

    • Kwalitatieve voorwaarde

    • Kwantitatieve voorwaarde

Downloads  

10 Praktische Tips

Tip 01: Investeer in een lage jaarlijkse netto-energiebehoefte en kies voor de 10% strengere E-peil-eis. Hoe? Door het concept van de woning te optimaliseren. Belangrijk hierbij is de compactheid, zo laag mogelijk houden van de transmissieverliezen, optimaliseren van de zonnewinsten.

Tip 02: Voorzie de volledige woning van lagetemperatuurverwarming (retourtemperatuur <35°C) zodat de vertrektemperatuur aan de ketel niet alleen maar hoog moet zijn voor de radiatoren op de verdieping. Deze hoge temperatuur wordt immers onmiddellijk gemengd met koud water, zonde van de energie en het E-peil. Laat de lage temperatuur staven door een warmteverliesberekening!

Tip 03: Bij de keuze om eventueel een zonneboiler te plaatsen, moet er gekeken worden naar hetgebruikersprofiel. Is de bouwheer bv veel op vakantie tijdens de zomermaanden, is dan het wel opportuun om te investeren in een zonneboiler? De keuze van de collector (vacuüm- of vlakke plaat) wordt bepaald door het gebruikersprofiel en de gebouwconfiguratie. Laat u m.a.w. zeker goed adviseren door een gespecialiseerde (en best onafhankelijke) firma bij de keuze van een zonneboiler.

Tip 04: Een lucht/water-warmtepomp is even groot als een condensatieketel op aardgas en is bij woningen veel voordeliger dan een geothermische warmtepomp.

Tip 05: Beperk de elektrische weerstand in een warmtepomp tot 3kW (indien mogelijk) of beter: vervang deze volledig door een gascondensatieketel.

hernieuwbare-energie-2Tip 06: PV-panelen zijn een goede denkpiste als er op een eenvoudige manier veel E-peil punten gewonnen moeten worden: ze verlagen het E-peil enorm.

Tip 07: Biomassa, zoals een pelletkachel, zorgt niet voor een daling in het E-peil. Om te voldoen aan het minimum aandeel hernieuwbare energie, kan dit dus enkel toegepast worden als het E-peil reeds onder E60 zit.

Tip 08: Bij grote gebouwen is het ook een mogelijkheid om eenPV-installatie te voorzien bijvoorbeeld enkel voor de gemeenschappelijke delen.

Tip 09: Bij het toepassen van collectieve stookplaats in combinatie met een combilus is het interessant om deze lus aan te sluiten op een duurzame energiebron zoals een geothermische warmtepomp.

Tip 10: Bij het toepassen van een collectieve stookplaats in combinatie met een circulatieleiding is het interessant om collectieve zonneboilers te plaatsen.

Foto’s: Project Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck


Gepost op 12 aug 2013
a