❮ Terug naar Blog

EPB-aanvaarde bouwknopen: De pot verwijt de ketel


koudebruggenVEA-regelgeving uitgespit
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaat in het rapport FAQ-inrekenen van bouwknopen dieper in op de energieprestaties van bouwknopen (pagina 7 en 8). En meer bepaald de bijbehorende stavingsstukken en verantwoordelijkheden van architect, bouwheer en verslaggever.

Dat bewijsmateriaal voor EPB-aanvaarde bouwknopen levert de architect niet zelf aan – al geeft hij wel de informatie door. Het is de verslaggever (bijvoorbeeld Xenadvies) die uiteindelijk rapporteert welke bouwknopen in orde zijn qua energieprestaties. Vergeet hij niet-EPB-aanvaarde bouwknopen aan te geven? En is het werkelijke K-peil daardoor lager dan het aangegeven niveau in het rapport? Dan schrijft de VEA een boete uit voor de verslaggever. Daarbij wijst het agentschap ook op de vertrouwensrelatie tussen laatstgenoemde en de architect.

Vertrouwensrelatie vs. verantwoordelijkheidThermische isolatie
Wat denkt Xenadvies hierover? Voor ons lijkt dit verhaal op ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’. Want de meeste architecten geven sowieso aan dat de bouwknopen EPB-aanvaard zijn. En dat is hun goed recht, deze professionals verwachten – terecht – dat de verslaggever de regelgeving op dat vlak beter kent. Maar hoe rijmt de VEA die vertrouwensrelatie tussen architect en verslaggever met de eindverantwoordelijkheid van de verslaggever om de architect te verbeteren? Zijn die twee bepalingen geen contradictie?

Bent u ook EPB-verslaggever? Dan nodig ik u uit om mee in debat te gaan.
Kent u een pragmatische oplossing waarmee we samen naar het VEA kunnen stappen? Liefst een regelgeving die werkbaar is voor alle partijen – met eenvoudige en eenduidige stavingsstukken.

Reageer onderaan met concrete voorstellen en opmerkingen!

Vijf opmerkelijke regels uit het rapport:

1. “De verslaggever heeft dus de vrijheid om te bepalen op welke manier hij zijn rapportering onderbouwt.”

2. “Dergelijke staving van de rapportering moet ter beschikking gesteld worden als de controlerende overheid specifiek het stavingstuk wenst te beoordelen. Bij een controle is er gewoonlijk nog tijd om de stavingsstukken op te vragen bij de juiste persoon. Het is niet zo dat de stavingsstukken steeds deel uitmaken van het dossier (…).”

3. “U moet als verslaggever weten welke bouwknopen wel of niet-EPB aanvaard zijn.”

4. “Het aftoetsen van het EPB-aanvaard zijn aan de hand van de basisregels, kan enkel op basis van de uitvoeringsdetails (eventueel in combinatie met gevalideerde numerieke berekening). Zonder details kunt u dergelijke bouwknopen enkel invoeren met de waarde bij ontstentenis voor dat type bouwknoop.”

5. “De samenwerking tussen architect, aangifteplichtige en verslaggever is een vertrouwensrelatie. Als een architect aangeeft dat een bouwknoop EPB-aanvaard is, heeft hij deze zelf al afgetoetst.“

Cartoon


Gepost op 17 dec 2013
a