❮ Terug naar Blog

Ventileren via de dampkap?


rensonpola

De EPB-regelgeving vraagt een basisventilatie in elke kamer van de woning, waaronder luchtafvoer in de natte ruimtes. Vaak vindt de bouwheer het overbodig om in de keuken ventilatie te voorzien, aangezien daar reeds een dampkap aanwezig is. Een dampkap geeft echter een te groot debiet op een te korte termijn, waardoor veel warmte verloren gaat. Bovendien wordt ze uitgeschakeld meteen na het koken, terwijl permanent een basisventilatie nodig is om de binnenlucht zuiver te houden gedurende de volledige dag.

De oplossing van Renson® 
Een samenwerking tussen Novy en Renson®geeft hier een pasklaar antwoord: een dampkap met geïntegreerde ventilatie. Bij het ‘uitschakelen’ van de dampkap na het koken, zal nog steeds een beperkt debiet lucht afgevoerd worden via het Renson®C+EVOII-systeem. Het is zelfs zo dat de sensor in de dampkap zal detecteren of er al dan niet gekookt wordt om zodoende zijn debiet te kunnen regelen. De dampkap maakt gebruik van een luchtgordijn om dampen en geuren in te sluiten zodat deze aan een laag debiet kunnen afgevoerd worden, wat een energiezuinige oplossing is.

Onze bedenkingen
Het combineren van een dampkap met basisventilatie is geen slecht idee, indien beide luchtstromen gescheiden blijven. Het lijkt ons uit den boze om kooklucht via de woonhuisventilator naar buiten af te voeren. Dampen en geuren zullen geen probleem zijn, maar wat met vetten en oliën?
Novy heeft hiervoor gepatenteerde filters in de dampkap voorzien die het grootste percentage van vetten tegenhoudt. Wanneer de filters verzadigd geraken, zal het vet eerder beginnen druppelen i.p.v. door de filter heen te gaan. Een klein percentage vet zal allicht nog wel door de ventilator gaan… Voor de reiniging van het luchtafvoerkanaal wordt dezelfde richtlijn aangehouden als voor alle andere luchtafvoerkanalen: te reinigen om de twee jaar. De filters in de dampkap moeten uiteraard veel vaker gereinigd worden, maar aangezien deze metalen filters in de vaatwasmachine kunnen, is deze reiniging geen grote klus.

Uw mening
Hoe denkt u erover? We zijn benieuwd naar uw mening. Ventileren via de dampkap, een goed idee?


Gepost op 21 mei 2013
a