❮ Terug naar Blog

Warmteverliesberekening


Na de werken dienen meestal de temperaturen in het systeem aangetoond te worden a.d.h.v. een dimensioneringsnota of warmteverliesberekening. Volgens de norm NBN EN 12831:2003 en de bijhorende nationale bijlage NBN EN 12831 ANB:2015. Deze bestaat uit:

  • Een warmteverliesberekening per ruimte, waarbij zowel het warmtetransport naar buiten als naar aangrenzende ruimtes beschouwd wordt en waarbij zowel transmissie-, ventilatie- en eventuele opstartverliezen beschouwd worden. Per ruimte wordt op deze manier het vermogen verkregen dat nodig is om in de winter het comfortniveau te behalen.
  • Een berekening van het afgiftesysteem zodat het benodigde vermogen, verkregen uit de warmteverliesberekening, geleverd kan worden door het ontworpen systeem.

Via de “zoeken” op energiesparen.be/minimale gegevens vertrek- en retourtemperatuur , kan u installateur een template/rekenblad vinden conform de norm.


Gepost op 22 jan 2018
a