Het nieuwe EPC type D - EPC niet-residentiële eenheden


Het nieuwe EPC NR voor grote gebouwen wordt verplicht vanaf 2023. Wie kan erkend worden voor het nieuwe EPC NR? Vanaf wanneer gaat het in voege?  

Het nieuwe EPC NR 

Het VEKA is volop bezig met de ontwikkeling van een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Vanaf 2023 moet elk groot niet-residentieel gebouw (groter dan 500 m²) dat verkocht (overgedragen) of verhuurd wordt, over zo’n EPC NR beschikken. 

Vanaf 2026 zullen alle niet-residentiële gebouwen in het bezit moeten zijn van een EPC NR, los van verkoop of verhuur. Tegen 2030 zullen deze gebouwen een minimum energielabel moeten behalen en tegen 2050 klimaatneutraal (100% hernieuwbaar). 

Het EPC NR wordt een combinatie van een gemeten aandeel hernieuwbare energie (wordt een bindende eis) en een theoretisch berekend EPC-kengetal.  Dit EPC zal opgesteld worden door een (nieuwe) energiedeskundige type D. De energiedeskundigen van Xenadvies kunnen hiervoor instaan.

Gefaseerde invoer van het verplichte EPC NR tegen 2026 

Alle grote niet-residentiële eenheden moeten continu over een geldig energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen beschikken en dit vanaf de hierna volgende data: 

  • 1/1/2023: alle grote niet-residentiële gebouwen > 500 m² bij overdracht (verkoop, erfpacht en opstalrecht) en verhuur 
  • 1/1/2024: de publieke gebouwen en de gebouwen die geen publiek gebouw zijn, maar worden gebruikt door de overheden, overheidsbedrijven en parastatalen, inclusief de O.C.M.W.’s en extern verzelfstandigde agentschappen (kortweg publieke gebouwen in ruime zin, dus met voorbeeldfunctie)  
  • 1/1/2025: de grote private niet-residentiële eenheden met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² (andere dan de publieke in ruime zin)
  • 1/1/2026: de grote private niet-residentiële eenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000m² (andere dan de publieke in ruime zin)

Overgang voor EPC publieke gebouwen 

Het EPC publieke gebouwen (type C) wordt geschrapt en vervangen door het EPC NR vanaf 1/1/2024. Als je nu een vervallen EPC publieke gebouwen hernieuwt, dan zal dat niet geldig zijn tot 2031, maar hernieuwd moeten worden vanaf 2025. In dergelijke gevallen, neem je best contact met de helpdesk van VEKA. 

Timing en planning 

  • Vanaf 1/1/2023: Verplichte opmaak van de eerste EPC NR certificaten bij overdracht en verhuur 
  • Komende jaren: Gefaseerde invoer van de certificatieverplichting voor publieke en private NRES gebouwen, naargelang de grootte tegen 1/1/2026  
Vraag nu vrijblijvend je offerte aan!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak