Vanaf 2017 ook een E-peil voor handel en horeca?


Er is een belangrijke aanpassing voor ALLE NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN op komst. Dit is van toepassing op nieuwbouw, ingrijpende energetische renovaties en dit voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 JANUARI 2017 . Deze niet-residentiële gebouwen vallen dan onder de EPN-methode.

De volgende categorieën zullen blijven bestaan: wonen (EPW), niet-residentieel (EPN), industrie en landbouw.  Per categorie zijn er bepaalde eisen van toepassing. Voor EPN is de eerste daling in het E-peil waarschijnlijk al te verwachten in 2018!

Enkele VOORBEELDEN van gebouwen die vanaf 1/1/17 onder de EPN zullen vallen:

  • Kantoren en scholen gaan van de oude EPU-methode naar de EPN
  • Gebouwen voor collectieve huisvesting, zoals studentkamers, gaan van EPW naar EPN
  • Een handelsruimte, horecazaak of bejaardentehuis dat nu onder "ander specifieke bestemming" (ASB) valt, verschuift naar EPN

Een woning met een dokterspraktijk kleiner dan 800m³ zal vanaf januari 2017 in twee delen gesplitst gaan worden, de woning (EPW) en de dokterspraktijk (EPN). De woning zal in 2017 E50 hebben en het E-peil van de dokterspraktijk zal dan bepaald worden volgens zijn aanwezige functionele delen!

WELKE EISEN zijn dan van toepassing bij EPN?

  • Het gebouw zal een maximaal E-PEIL krijgen, dit wordt bepaald aan de hand van de verschillende functies die het gebouw omvat. In de EPN methode wordt het gebouw ingedeeld in FUNCTIONELE DELEN. Elk functioneel deel heeft zijn maximaal E-peil eis, via het oppervlakte gewogen gemiddelde zal dan het maximale E-peil op gebouwniveau bepaald worden. De E-peilen per functioneel deel zijn de vinden op pagina 3 van deze nieuwsbrief van het VEA. Verder zijn er nog richtlijnen en vereenvoudigingsregels over hoe de functionele delen te bepalen en in te delen.
  • Een VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE moet worden voorzien, dit moet minimaal 10kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte opwekken

Samengevat zal het voor een niet-residentieel gebouw niet meer mogelijk zijn om snel het maximale E-peil door te geven aan de klant. Het indelen in functionele delen bepaald het E-peil. Hierdoor kunnen gebouwen met eenzelfde volume en die op het eerste zicht een gelijkaardige functie hebben toch een ander maximaal E-peil eis bekomen. Verder kan een aanpassingen aan een functie van een ruimte een grote invloed hebben op het maximale E-peil en zal elke aanpassing steeds veel werk vragen voor de herberekening.

Nog vragen of heeft u een concreet dossier? Neem contact op met Xenadvies!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak