De 3 voorwaarden bij casco verkoop


In het tussentijds verslag worden alle maatregelen die uitgevoerd werden of die uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, opgesomd en wordt vermeld wie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen zal instaan. 

In de overdracht van aangifteplicht van promotor-bouwheer naar de koper zijn volgende 3 cumulatieve voorwaarden altijd van toepassing:

  1. In de authentieke akte wordt expliciet vermeld dat de aangifteplicht aan de koper wordt overgedragen.
  2. Bij de authentieke akte wordt een tussentijds verslag gevoegd, dit verslag mag niet van een latere datum zijn. Dit verslag wordt ondertekend door de verslaggever, de promotor-bouwheer en de koper.
  3. De promotor-bouwheer stelt ten laatste na het beëindigen van de werken de nodige gegevens van de door hem uitgevoerde werken ter beschikking van de koper.

Bij overdracht aangifteplicht zonder tussenkomst van een promotor-bouwheer is enkel het tussentijds verslag vereist.

Wat als er niet voldaan is aan de voorwaarde? Dan is de overdracht van de aangifteplicht niet rechtsgeldig en gaat deze niet door. Maw stel dat de eindaangifte een boete geeft, dan zal deze boete verhaald worden op de oorspronkelijk aangifteplichtige. Bovenstaande is van toepassing op alle gebouwen, dus ook casco industrie.

Bron VEA; wijzigingen aan de EPB-regelgeving versie april 2017

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak