Belangrijke info voor uw EPB-aangifte


Wat bevat de EPB-aangifte?

De aangifte bevat alle as-built-gegevens van het bouwproject. Op deze manier wordt nagegaan of alle werkelijk geplaatste materialen en/of installaties aan de EPB-wetgeving voldoen. De aangifte bestaat steeds uit verschillende documenten. Alleen wanneer het E-peil een EPB-eis voor het bouwproject is, zal de aangifte ook een energieprestatiecerticaat (EPC) bevatten. De aangifte wordt eerst voorlopig opgeladen naar de databank. Deze dient de aangifteplichtige eerst goed te keuren, daarna wordt de aangifte definitief ingediend.

Wie maakt de EPB-aangifte op?

De EPB-verslaggever maakt de aangifte op. Hij baseert zich op stavingsstukken, zoals foto's lastenboeken, facturen,... De aangifteplichtige verzamelt die stukken en bezorgt ze aan de verslaggever. De verslaggever rapporteert vervolgens die gegevens over de toegepaste materialen, installaties, technieken, metingen,... uit die stavingsstukken. 

Waar en wanneer wordt de EPB-aangifte opgemaakt?

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen, ten laatste 6 maanden na de eerste van volgende 2 data:- datum van de ingebruikname;- datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.

Nieuwe maatregel voor voorlopige aangiftes ingediend na 24 december 2018

Voor nieuwe gebouwen (of gelijkwaardig) moet de aangifte ingediend zijn:- binnen de 12 maanden na de ingebruikname of het einde van de werken- uiterlijk 5 jaar na datum van het verlenen van de bouwvergunning of het neerleggen van de melding

Voor renovaties en ingrijpend energetische renovaties zijn de datums van de ingebruikname en het einde van de werken niet meer van tel. Enkel de uiterste termijn van 5 jaar telt: de EPB-aangifte moet ingediend zijn ten laatste 5 jaar na de datum van de bouwvergunning of melding.

Gepubliceerd door Xenadvies bvba - Kantoor Kempen

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak