Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie


Via dit verlaagde tarief voor de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie zet de Vlaamse overheid in op vergroening: deze maatregel kan een bijkomende stimulans vormen op weg naar een energievriendelijke renovatie van het woningenbestand in Vlaanderen.  

Voorwaarden

  • Vlaamse schenkbelasting moet van toepassing zijn
  • Voorwerp van de schenking*
  • Verlijden van de akte is later dan 1 juli 2015

Voorwerp van de schenking

1° de verkrijger van de schenking, of een van hen, moet binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief BTW). Je moet facturen voorleggen van de werken die door de aannemer zijn uitgevoerd. Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief mag je de werken niet zelf uitvoeren.

2° de aannemer attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit((opent in nieuw venster)). De werken die in aanmerking komen voor de teruggave voor energetische renovatie zijn terug te vinden in het Energiebesluit onder de artikels 6.4.1/1((opent in nieuw venster))6.4.1/1/1((opent in nieuw venster))
6.4.1/1/2((opent in nieuw venster)) en 6.4.1/5, §1((opent in nieuw venster)). Xenadvies kan instaan voor het opmaken van een energieprestatiecertificaat wanneer je een een energetische renovatie onderneemt.

Na deze periode van vijf jaar heb je nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

  • Zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • Als de grootte van de schenking.

Procedure

Het verlaagde tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

Vraag nu vrijblijvend je offerte aan!

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiĆ«le keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak