❮ Terug naar Blog

Een passiefwoning, hoe begin je eraan?


In 2011 hebben wij meegewerkt aan de nieuwbouw van dit zeer mooi passiefhuis in Turnhout. Bij de start van het ontwerp hebben we alle details bestudeerd en waar nodig bijgestuurd. Voordat de werken startten, werd nogmaals alles op een rijtje gezet voor de bouwheer en hebben we nauwkeurig nagekeken of de vooropgestelde eisen werden gehaald.

Tijdens de werken hebben we de bouwheer bijgestaan bij zijn concrete keuzes voor o.a. het type zonwering en ventilatie. Bij het opmaken van de aangifte hebben we alle mogelijke details opgezocht en ingerekend.

Mede dankzij de inspanningen van een overtuigde bouwheer en architect werd een passiefwoning gerealiseerd met uitstekende energieprestaties. Leentje, Hans en Marte, geniet van jullie prachtige woning!

Wanneer is een ontwerp passief?

Bij het bouwen van een passiefwoning gaat de eerste aandacht uit naar het laag houden van de energiebehoefte. Dat gebeurt door goed te isoleren, luchtdicht te bouwen, verstandig te ventileren en de gratis energie uit de zonnewinsten zo optimaal mogelijk te benutten.

Daarom is oriëntatie van het perceel uiterst belangrijk. Zo kunnen we bepalen of een ontwerp al dan niet passief kan worden. In laatste instantie worden de technieken bekeken, deze worden eveneens aangepast aan de lage energiebehoefte.

Aandachtspunten

De structuur van dit passiefhuis bestaat uit een houtskelet met FJI-liggers. Op de horizontale delen is er chapevloer geplaatst, wat als voordeel heeft dat de woning toch wat massa (inertie) heeft. Tijdens het ontwerp en de constructie is er door de architect aan alle bouwknopen extra aandacht besteed. Verder is bijzondere zorgvuldig omgesprongen met de plaatsing van het dampscherm. Dit alles om een hoge isolatie- en luchtdichtheidsgraad te kunnen garanderen.

Schermafbeelding-2013-05-03-om-13.31.53Schermafbeelding-2013-05-03-om-13.32.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectfiche

Resultaat

  • E-peil: 28
  • K-peil: 15
  • Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling: 9 kWh/m2 op jaarbasis
  • Luchtdichtheid n50: 0,24/h

Gepost op 6 mei 2013
a