EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving voor nieuwbouw en verbouwingen

Ik ga (ver)bouwen

EPB-verslaggeving

EPB betekent ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. EPB-verslaggeving is verplicht voor nieuwbouw en verbouwingen met bouwvergunning of -melding. Deze regelgeving wil het energieverbruik tot een minimum beperken, wat beter is voor het leefmilieu en comfort van jouw woning en zorgt voor een gezond binnenklimaat. De woning moet dus voldoen aan enkele eisen voor energieverbruik, isolatie, ventilatie enz. 
​​​​​​​
Xenadvies houdt hiervoor op regelmatige basis contact om de adviezen af te stemmen op jouw wensen en noden. De EPB-verslaggever maakt de verplichte startverklaring en de definitieve aangifte op na afloop van de bouwwerken of als het gebouw in gebruik is genomen. Hierin wordt er beschreven welke maatregelen genomen zijn om aan de eisen te voldoen en of de woning conform die eisen gebouwd of verbouwd werd. Deze aangifte moet doorgaans binnen de vijf jaar ingediend worden bij de overheid. Bij nieuwbouw wijkt men af van deze termijn: hier moet deze aangifte 12 maanden na ingebruikname ingediend worden. Het is van belang de normen en deze termijnen te respecteren om boetes te vermijden.

Veiligheidscoördinatie

Xenadvies kan instaan voor de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, wij beschikken over veiligheidscoördinatoren type A en B. Vooral tijdens de uitvoering van de werken houden we contact. Uiteraard voorzien we je ook van het verplichte veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) en het post interventiedossier (PID).

Ventilatieverslaggeving

Naast EPB-verslaggeving, ben je voor woningen ook verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen wanneer je een nieuwbouw zet of een energetische renovatie doet. Kort samengevat maakt de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp, dit gebeurt voordat de werken beginnen. Op het einde van de werken worden de prestaties gemeten volgens de vereisten van het kwaliteitskader. 
​​​​​​​
Xenadvies geeft je steeds een prijs voor het volledige pakket, dus van voorontwerp tot prestatiemeting en inclusief kosten van het kwaliteitskader. Een goede ventilatie is uiterst belangrijk voor uw woning. Hierdoor krijg je minder met vochtproblemen en temperatuurwisselingen te maken. Bovendien is het beter voor jouw energiefactuur en gezondheid.

Luchtdichtheid

Luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest, dit niet verplicht, maar wél noodzakelijk om te voldoen aan de EPB-eisen of het behalen van de vooropgestelde doelstelling.
​​​​​​​
Xenadvies geeft je steeds een prijs voor het volledige pakket, meting incl. de kosten voor het verplichte kwaliteitskader. Een luchtdichte woning betekent dat er geen energieverlies is langs kieren en spleten. 

Sloopopvolgingsplan

Wanneer een niet-residentieel gebouw met een oppervlakte groter dan 1000m³ of een residentieel gebouw groter dan 5000m³ gesloopt wordt moet er eerst een sloopopvolgingsplan (SOP) opgesteld worden. Dit plan brengt de hoeveelheden asbest en puin in kaart. Bij de sloop zullen dan eerst de asbesthoudende materialen verwijderd worden, daarna komt de sloopdeskundige nogmaals langs voor een 2de verslag. Vervolgens kan het resterende niet-asbesthoudende puin verwijderd worden. Klik hier voor meer info.

Aanvullende diensten

Warmteverliesberekening

Als de afgifte van de verwarming op water werkt, zoals bij vloerverwarming, dan is een warmteverliesberekening voor de afgifte noodzakelijk. Op deze manier wordt aangetoond dat de afgifte op lage temperatuur werkt en zo kan in de EPB opgenomen worden dat aan deze eis voldaan is. 
​​​​​​​
Dergelijke berekening moet volgens bepaalde normen gebeuren, de berekening zelf gebeurt in een aparte software en de EPB-studie kan als basisinvoer gebruikt worden. Xenadvies beschikt over de software en voert deze graag voor je uit in combinatie met de EPB-verslaggeving.

Haalbaarheidsstudies

Een haalbaarheidsstudie is verplicht bij elke bouwaanvraag voor een nieuwbouw met meer dan 1000m² bruikbare vloeroppervlakte. In deze studie moet de haalbaarheid van hernieuwbare technieken onderzocht worden met als doel het informeren en sensibiliseren van de bouwheer. Xenadvies kan deze haalbaarheidsstudies aanbieden in combinatie met de opdracht tot het opmaken van de EPB-verslaggeving. Klik hier voor meer info.

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak