EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving voor nieuwbouw en verbouwingen

Ik ga (ver)bouwen

EPB-verslaggeving

EPB betekent ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. EPB-verslaggeving is verplicht voor nieuwbouw en verbouwingen met bouwvergunning of melding. Deze regelgeving wil het energieverbruik tot een minimum beperken, wat beter is voor het leefmilieu en comfort van uw woning en zorgt voor een gezond binnenklimaat. De woning moet dus voldoen aan enkele eisen voor energieverbruik, isolatie, ventilatie enz. 
​​​​​​​
Xenadvies houdt hiervoor op regelmatige basis contact om de adviezen af te stemmen op uw wensen en noden. De EPB-verslaggever maakt de verplichte startverklaring en de definitieve aangifte op na afloop van de bouwwerken of als het gebouw in gebruik is genomen. Hierin wordt er beschreven welke maatregelen genomen zijn om aan de eisen te voldoen en of de woning conform die eisen gebouwd of verbouwd werd. Deze aangifte moet doorgaans binnen de vijf jaar ingediend worden bij de overheid. Bij nieuwbouw wijkt men af van deze termijn: hier moet deze aangifte 12 maanden na ingebruikname ingediend worden. Het is van belang de normen en deze termijnen te respecteren om boetes te vermijden.

Veiligheidscoördinatie

Xenadvies kan instaan voor de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, wij beschikken over veiligheidscoördinatoren type A en B. Vooral tijdens de uitvoering van de werken houden we contact. Uiteraard voorzien we u ook van het verplichte veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) en het post interventiedossier (PID).

Ventilatieverslaggeving

Naast EPB-verslaggeving, bent u voor woningen ook verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen wanneer u een nieuwbouw zet of een energetische renovatie doet. Kort samengevat maakt de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp, dit gebeurt voordat de werken beginnen en op het einde van de werken worden de prestaties gemeten volgens de vereisten van het kwaliteitskader. 
​​​​​​​
Xenadvies geeft u steeds een prijs voor het volledige pakket, dus van voorontwerp tot prestatiemeting en inclusief kosten kwaliteitskader. Een goede ventilatie is uiterst belangrijk voor uw woning. Hierdoor krijgt u minder vochtproblemen en temperatuurwisselingen. Bovendien is het beter voor uw energiefactuur en gezondheid.

Luchtdichtheid

Luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest, dit niet verplicht, maar noodzakelijk om te voldoen aan de EPB eisen of het behalen van de vooropgestelde doelstelling.
​​​​​​​
Xenadvies geeft u steeds een prijs voor het volledige pakket, meting incl. de kosten voor het verplichte kwaliteitskader. Een luchtdichte woning zorgt dat er geen energieverlies is langs kieren en spleten. 

Bijkomend voor nieuwbouw en energetische renovatie met bouwaanvraag vanaf 2023

Warmteverliesberekening

Als de afgifte van de verwarming op water werkt bv vloerverwarming dan is een warmteverliesberekening voor de afgifte noodzakelijk, op deze manier wordt aangetoond dat de afgifte op lage temperatuur werkt en zo kan in de EPB opgenomen worden dat aan deze eis voldaan is. 
​​​​​​​
Dergelijke berekening moet volgens bepaalde normen gebeuren, de berekening zelf gebeurd in een aparte software en de EPB studie kan als basis invoer gebruikt worden. Xenadvies beschikt over de software en voert deze graag voor u uit in combinatie met de EPB-verslaggeving

Schrijf u hier in en ontvang ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Contacteer ons 

Xenadvies gaat voor keuringen, bouwstudies en -metingen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die officiële keuringen nodig hebben.

Maak nu een afspraak