Op EPBonline is er een nieuwe functie, je kan vanaf nu je dossier delen met andere leden van het bouwteam.

Je kan het dossier met één of meerdere personen delen. Hoe doe je dit?

Via deze knop kan je het dossier delen, je kan hier het mailadres invullen van de te delen persoon. Van zodra dit gebeurt is, krijgt hij/zij een e-mail met de melding dat er een dossier met hem/haar gedeeld is.

De persoon die op deze manier toegang heeft gekregen kan enkel lezen en downloaden. Info en/of documenten toevoegen kan enkel gebeuren door de originele klant.

Worden er meerdere dossiers met jouw gedeeld, dan krijg je deze in een mooi overzicht te zien.

Gepubliceerd door Xenadvies

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wat is eenvoudig uitgelegd de fdc-factor van het ventilatiesysteem? Indien er op de mechanische toevoer en/of afvoer een vraaggestuurde regeling zit die de ventilator steeds in de optimale stand laat werken dan heeft dit systeem een fdc-factor. Een regeling kan gebeuren op basis van CO2, aanwezigheid, vochtigheid,… De optimale stand wil zeggen dat de ventilator steeds de laagste stand aanhoudt en pas opschakelt als de detectie verontreiniging vaststelt . Hoe beter het systeem geregeld is hoe zuiniger het zal zijn . Dit wordt vastgelegd door de reductiefactoren (fdc-factor), dit is een eigenschap van het systeem. Hoe lager de reductiefactor, hoe beter voor het E – peil.  Ook op de meer weten van EPBonline kan u hierover meer informatie vinden.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wat is het EPC-bouw?
Voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw opgesteld door de EPB-verslaggever.
Voor bouwprojecten waarvoor geen E-peileis geldt, wordt geen EPC-bouw opgemaakt.
Het EPC-bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte.

Het EPC-bouw toont het berekende E-peil en geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is op een kleurschaal van groen naar rood. De kleurbalk toont het berekende E-peil ten opzichte van het maximaal toegestane peil.
Als het resultaat in de rode zone staat, dan voldoet het niet aan de eis. Bevindt het zich in de groene zone, dan voldoet het E-peil aan de eis.
De achterzijde van het EPC-bouw geeft aan of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet.

Waarvoor dient het certificaat?
Om een woning of appartement te verkopen of te verhuren, moet een EPC worden voorgelegd aan een kandidaat-koper of -huurder.
Als de te verkopen of te verhuren woning of appartement nieuw wordt gebouwd, moet het EPC-bouw afgeleverd worden binnen de wettelijke termijnen van de EPB-aangifte.

Wat is de geldigheidsduur van het EPC-bouw?
Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van beide.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Waar moet je allemaal op letten en aan denken tijdens het bouwtraject betreffende bouwstudies en -metingen.
In bijlage zit een documenten hoe dit bij Xenadvies te werk gaat.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

De g-waarde, zonnetoetredingsfactor of ZTA-waarde geeft weer in welke mate het glas zonwerend is. Hoe lager de g-waarde, hoe minder zonnestralen er door het raam binnenkomen. Niet-zonwerende beglazing heeft een g-waarde van ongeveer 0,60. Zonwerend glas heeft eerder 0,43 als g-waarde tot zelfs 0,28.

Gepubliceerd door Xenadvies bvba – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Online gegevensinvoer en betalingen zorgen voor tijdswinst, meer focus op advies dankzij gestroomlijnde administratie.

Afhankelijk van volgende zaken wordt uw prijs berekend voor uw project:
– type project;
– jaar bouwaanvraag;
– type woonst;
– aantal woonunits

Gepubliceerd door Xenadvies bvba – Kantoor Kempen

 

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Xenadvies hecht veel belang aan de privacy van haar cliënteel. Alle persoonsgegevens die Xenadvies verzamelt van haar Klanten
worden dan ook met de grootste zorg verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake zoals de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Wet Persoonsgegevens”).
Wij zullen persoonsgegevens van de Klant dan ook uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacy Policy en zullen uw persoonsgegevens niet aan derden meedelen
behoudens in de gevallen uiteengezet in deze Privacy Policy.

Gelieve deze Privacy Policy, die u ook terugvindt op onze websites en puntsgewijs op de meer weten op www.EPBonline.be met aandacht te lezen.
In deze Privacy Policy vindt u informatie over:
• Welke Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden;
• Welke maatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens en de toegang ertoe veilig te stellen;
• Welke derden desgevallend toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens;
• Uw rechten inzake toegang tot, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens en uw recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de relatie tussen Xenadvies en de Klant.
Xenadvies verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy en de bepalingen van de Wet Persoonsgegevens.

Opdat u gebruik kan maken van de diensten van Xenadvies en Projecten kan laten uitvoeren, dient u akkoord te gaan met deze Privacy Policy.
U kan zich akkoord verklaren met deze Privacy Policy door de “Ik ga akkoord” optie aan te vinken in EPBonline.be of het offline contract van Xenadvies te ondertekenen.

Voor de nieuwsbrief kan u zich ten alle tijden peramantent uitschrijven, onderaan elke nieuwsbrief vind u de juiste link hiervoor.
Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, dan neemt u contact op met ons via info@xenadvies.be, daarna zullen we u correct informeren en het nodige doen.

Gepubliceerd door Xenadvies

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Achter EPBonline zit een team van erkende verslaggevers en ervaren medewerkers. Dit dankzij de uitgebreide knowledge base en expertise dankzij > 3 000 succesvolle EPB dossiers.
Deze data aan kennis wordt actief ingezet om uw project te krijgen waar u wenst. Omdat we voor de EPB te lat hoog leggen,
verwachten we dit ook van de mensen die instaan voor de andere bouwstudie’s en metingen!

Gepubliceerd door Xenadvies

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Binnen de EPB wetgeving zijn er door de overheid (het VEA) vastgelegde datums waarop officiële documenten dienen afgeleverd te worden. Diegene die het beste bewaakt moet worden is deze waarop de EPB-eindaangifte dient gebeurd te zijn, deze wordt bepaald door einddatum bouwproject.

Einddatum bouwproject, dit is het moment waarop de werken zijn afgerond of opgeleverd. Bij verbouwingen kan u stellen dat dit de datum is wanneer u het verbouwde deel terug in gebruik heeft genomen.

Daarna heeft de bouwheer nog 6 maanden, in deze 6 maanden na einddatum dient de EPB-aangifte dus wettelijk afgerond te zijn. Daarnaast kent elk dossier officieel zijn deadline 5 jaar na datum goedkeuring bouwvergunning. Uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding dient de aangifte definitief te zijn ingediend.

De verslaggever doet de as-built rapportering en de communicatie met het VEA en hij bezorgt de bouwheer ook de officiële documenten. De bouwheer bewaakt de termijnen en zorgt voor het as-built dossier van zijn project. Ook bij start van de werken is er een officiële datum van toepassing, die kan u ook terug vinden op de meerweten van EPBonline.be.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

EPBonline is eenvoudig en misschien vooral in de eindaangifte fase! Het systeem is zo opgebouwd dat u eenvoudig de stavingsstukken kunt droppen bij de juiste titel. Het enige wat u nog moet doen is controleren of het stavingsstuk de juiste informatie bevat. Is er nog staving te kort? Dat ziet u dan meteen, u kan vervolgens EPBonline afsluiten, de laatste stukken nog opvragen en opladen. Klaar! Nu enkel nog doorsturen naar je projectleider.

 

 

Om te weten wat een goed stavingsstuk is kan u terecht op Het ABC van de EPB bij de titel stavingsstuk of op energiesparen.be.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a