Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Meer sporten, vaker afspreken met vrienden en een beetje minder snoepen?

Waarom niet eens een hoger doel? Een A-energielabel voor je huis of appartement.
Dat doe je door beter te isoleren, hoogrendementsglas te plaatsen en te investeren in hernieuwbare energie.

Je voordelen:
-Je bespaart geld door minder energie te verbruiken.
-Je draagt mee zorg voor onze planeet.
-Je krijgt mooie premies voor die energierenovaties

Je premie aanvragen doe je bij netbeheerder Fluvius,
via www.fluvius.be>meer weten>premies.
Doe dat zeker op tijd: binnen het jaar na de datum op de eindfactuur.

PREMIES VOOR LOSSE INVESTERINGEN

Je hebt recht op een premie als je:
-je dak, muren of vloer isoleert;
-hoogrendementsglas laat plaatsen met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K;
-kiest voor een warmtepomp of zonne- of warmtepompboiler.

TOTAALRENOVATIEBONUS BOVEN OP LOSSE PREMIES

Als je binnen de 5 jaar 3 investeringen uitvoert, krijg je boven op de premies nog eens een totaalrenovatiebonus.
Het moet om 3 van deze energie-investeringen gaan:
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem.

 

Heb je verbouwplannen? Hou dan al rekening met de Vlaamse energiedoelstellingen tegen 2050. Die vind je op www.energiesparen.be/ikbenoveer.
Je woning is een stuk meer waard als je al in orde bent.

Heb je bouw- of renovatieplannen en wil je weten hoe
je energie kunt besparen? Heb je vragen over groene
energie? Of ben je op zoek naar een goedkope energielening? Dan is www.energiesparen.be de beste infobron.

Bron: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Als het verdiep van een gebouw uitsteekt over het onderliggende verdiep, spreken we over een vloeroversteek. De vloer van het verdiep steekt over het onderliggende en ‘zweeft’ boven de grond. Als u buiten op het gelijkvloerse niveau staat en naar boven kijkt kan u dit beschouwen als een plafond of de onderkant van de vloer van het verdiep.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Sinds 2015 is het toepassingsgebied voor de EPB-wetgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) uitgebreid. De vermelding “ten behoeve van mensen” valt weg:

De EPB-wetgeving is nu ook van toepassing op gebouwen die niet ten behoeve van mensen verwarmd worden. Concreet vallen nu ook bepaalde landbouwgebouwen onder de EPB-wetgeving.

// Welke gebouwen zijn dit dan?

Stallen voor varkens en pluimvee, gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewarings- of primaire behandeling van plantaardige producten:
–          De isolatiewaarde van de nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken en muren moeten voldoen aan de isolatienorm
–          De nieuwe en vernieuwde ramen, deuren en poorten moeten voldoen aan de isolatienorm
–          De ventilatie-eis is van toepassing

Serres voor warme teelten dienen minimaal van 1 energiescherm voorzien te worden en het binnenklimaat moet automatisch worden geregeld in minstens temperatuur en luchtvochtigheid.

// Welke landbouwgebouwen vallen (nog) niet onder de EPB-regelgeving?

Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte krijgen een volledige vrijstelling van de EPB-eisen. Dit zijn al de landbouwgebouwen behalve serres voor warme teelten, varkens- en pluimveestallen en gebouwen voor energie-intensieve productie-, bewarings- of primaire behandeling van plantaardige producten.

Voor meer details en concrete cijfers kan je kijken op energiesparen.be

LandbouwDocEnergiesparenBe

De vooropgestelde normen dienen gehaald te worden. Deze worden best afgetoetst met de EPB-software, op deze manier hebt u garantie dat de gedane inspanning ook conform de wetgeving is uitgevoerd. Voor meer informatie neemt gerust contact op met Xenadvies!

De landbouw is nog aan vele andere wetgevingen onderhevig. Daarom laten we volgende keer SBB aan het woord voor u bij “partnerships”. Het onderwerp dat zij aansnijden zal ‘brandveiligheid’ zijn!

 

 

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een performante isolatie

In de EPB wordt het K-peil van een gebouw berekend. Het K-peil is een getal dat aangeeft hoe goed de gebouwschil geïsoleerd is. Een belangrijk onderdeel van een performante isolatie is het voorkomen vankoudebruggen.

isolatie_pola

Bron: Odisee – onderzoeksgroep DUBiT – TETRA project Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen

Een koudebrug is een plaats in de gebouwschil die voor extra warmteverlies zorgt. Een ander woord voor koudebrug is ‘niet-EPB-aanvaarde bouwknoop’, deze term wordt in de EPB gebruikt. Een EPB-aanvaarde bouwknoop is een koudebrug die opgelost is. 

In de EPB zijn er 3 rekenmethoden voorzien om bouwknopen in te geven in de berekening.

Een beknopt overzicht van de mogelijke rekenmethodes:

      • Methode A: bij deze methode worden alle bouwknopen in detail uitgerekend, ook de bouwknopen die opgelost zijn.
      • Methode B: hierbij worden de bouwknopen afgetoetst aan de basisregels van de EPB en enkel de bouwknopen die niet voldoen worden ingegeven in de berekening.  Dit worden de “niet EPB aanvaarde bouwknopen” genoemd.
      • Methode C: hierbij gaat de verslaggever ervan uit dat er geen aandacht wordt besteed aan het oplossen van de bouwknopen. Er wordt niets afgetoetst of nagekeken, er komt een hoge toeslag op het K-peil. Dit heeft zijn weerslag op het E-peil en betekent concreet dat er andere maatregelen genomen moeten worden om het E-peil binnen de norm te krijgen.

Xenadvies kiest voor optie B omdat dit voor de bouwheer de meest kostenefficiënte oplossing is. Wat wij extra doen, is de berekening aanvullen met de KOBRA-software. Deze biedt de mogelijkheid om bouwknopen die beter opgelost zijn positief in te rekenen. Dit zorgt ervoor dat het K-peil daalt en dit heeft op zijn beurt weer een positieve invloed op het E-peil. Het correct inrekenen van bouwknopen voorkomt dat de bouwheer dure maatregelen moet nemen om aan de normen te voldoen.

bouwknopen

Interessante links:

Nog een vraag? Neem zeker contact!

U kan steeds terecht bij uw vertrouwde contactpersoon binnen xenadvies of op info@xenadvies.be

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

 Van oude hoeve tot eensgezinswoning

In 2013 gingen de werken van start om een oude hoeve om te vormen tot een volwaardige eengezinswoning. Het bestaande volume en de constructie zullen behouden blijven. De volsteense muren en de prachtige authentieke dakspanten werden reeds gezandstraald.

Ecologische isolatie
De vloerisolatie bestaat uit 25 cm kalkhennep op een laag van 20 cm schelpen. Ook tegen de buitenmuren werd 25 cm kalkhennep gespoten tussen een houtstructuur. De bepleistering zal geen traditionele gipspleister zijn, maar wel een ecologische leempleister. Het dak werd voorzien van 30cm cellulosevlokken. De ramen zijn uiteraard in houten profielen en driedubbel glas.

neerpelt4neerpelt3-768x1024neerpelt2

Gezond ventileren
Isoleren en ventileren gaan hand in hand: om het binnenklimaat comfortabel te houden, zal eenvraaggestuurde luchtafvoer voorzien worden in de keuken, badkamer en WC. Toevoer van verse buitenlucht gebeurt aan de hand van raamroosters.

Energiezuinig verwarmen
Het gezin zal het huis verwarmen door middel van een gascondensatieketel. Voorlopig is er geen hernieuwbare energie voorzien, maar dat kan in de toekomst nog toegevoegd worden.

Energieprestatie en binnenklimaat
In EPB-cijfers uitgedrukt, moest deze woning voldoen aan een K-peil van K65, aangezien het om een functiewijziging van het gebouw gaat. Zoals de woning werd uitgevoerd, zal ze K24 behalen!

neerpelt1

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn. Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 zal een woning zelfsongeschikt verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze woning niet meer verhuurd mag worden.

Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren. Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

dakisolatie1

Wanneer is de dakisolatienorn van toepassing?

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alleeengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere woorden:alle woongelegenheden in Vlaanderen, uitgezonderd studentenkamers en leegstaande woningen.

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i. het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

Hoe zal de dakisolatie geëvalueerd worden?

Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse Dakisolatienorm zal gecontroleerd worden. Momenteel zijn er al twee partijen die dakisolatie controleren, namelijk de energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige komt ter plaatse wanneer een woning te koop of te huur wordt gesteld voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPC). De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer dubieuze kwaliteit is.

Hoeveel dakisolatie moet er minstens zijn?

De Vlaamse Dakisolatienorm evalueert een dak als ‘voldoende geïsoleerd’ indien de R-waarde van de isolatie, m.a.w. de warmteweerstand, groter is dan 0,75m²K/W. Naargelang het type materiaal, komt deze R-waarde overeen met een dikte van 3 à 4cm, (zie tabel).

Schermafbeelding-2013-10-21-om-11.45.061

Hoe wordt er afgestraft?

 De wooninspectie werkt voor de evaluatie van een woning volgens een strafpuntensysteem. Elk item dat representatief is voor de woningkwaliteit krijgt een bepaalde quotatie. Vanaf 15 strafpunten wordt een woning ongeschikt verklaard, waardoor ze niet meer verhuurd zal kunnen worden.

Voor het toekennen van de strafpunten voor dakisolatie wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16m². Daken kleiner dan 2m² worden buiten beschouwing gelaten. Indien bijvoorbeeld het hoofddak goed geïsoleerd is, maar de kleine dakkapel niet, dan zal dat verwaarloosd worden.

Het ontbreken van dakisolatie zal in eerste instantie niet fel doorwegen op de evaluatie van de woningkwaliteit. Maar er is een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten worden toegekend. Vanaf 2020 zal een woning meteen ongeschikt verklaard worden indien een dak, groter dan 16m², onvoldoende of geen dakisolatie heeft, ongeacht de verdere staat van de woning.

dakisolatie2Welke subsidies en fiscale voordelen zijn er?

Op de websitehttp://www.energiesparen.be kan men steeds de huidig geldende subsidies terugvinden. Het overzicht wordt gegeven volgens Federale Overheid, Vlaamse Overheid, gemeentelijke premies en premies van de netbeheerders. Subsidies zijn afhankelijk van de postcode, particulier/onderneming, nieuwbouw/renovatie en uitgevoerd door een erkende aannemer of in zelfbouw.

In 2013 zijn er nog subsidies te verkrijgen voor het plaatsen van dakisolatie én is een fiscale aftrek mogelijk. Het is nog onduidelijk hoe de situatie in 2014 zal zijn. De trend gedurende afgelopen jaren is steevast afbouwend. Wie met andere woorden nog van subsidies wil profiteren, kan maar best zo snel als mogelijk het dak isoleren

Conclusie 

De Vlaamse regering die in 2014 zal samengesteld worden, heeft nog veel werk voor de boeg om een eenduidige procedure uit te werken waarmee de Vlaamse Dakisolatienorm op zijn uitvoering gecontroleerd kan worden. Alleszins is het risico reëel om vroeg of laat toch gecontroleerd te worden.

Wie nog van subsidies voor dakisolatie wil genieten, kan er maar best snel bij zijn! Het is zeerraadzaam om zich te laten begeleiden door een energiedeskundige bij het kiezen van de juiste dakisolatie, offertes te vergelijken,

Nuttige links

Wooninspectie

Vlaamse Dakisolatienorm 

Isolatiepremies

Energiedeskundige

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a