Binnen de EPB-wetgeving m.b.t. de maximale toelaatbare U-waarde wordt er een onderscheid gemaakt tussen lichtkoepels bestaande uit en kunststof koepel met of zonder glaslaag. Een lichtkoepel kan eveneens bestaan uit een combinatie van beide.

Indien de lichtkoepel een glaslaag bevat zal de koepel mee opgenomen worden in de oppervlakte gewogen Uw-waarde (W/m²K) van alle vensters. De U-max waarde van alle vensters mag niet hoger zijn dan 1,50 W/m²K. Als de koepel enkel uit een kunststoflaag (polycarbonaat of acrylaat) bestaat, versoepelt de wetgeving de U-max waarde naar 2,00 W/m²K. Er is dan ook geen sprake meer van een Uw-waarde zoals bij glas (zie https://www.xenadvies.be/waarde-betekent-epb/) maar wel een Ut-waarde.

Sinds 2016 is er een nieuwe norm (EN 1873:2014+A1:2016) voor het bepalen van de U-waarde van lichtkoepels. De U-waarde wordt nu berekend op basis van de oppervlakten langs de buitenkant i.p.v. de oppervlakte aan de binnenzijde. Ook de opstanden worden hierbij in rekening gebracht. Dit heet dan de Urc-waarde, deze waarde is het resultaat van de vermenigvuldiging van de Ut met de verhouding van de oppervlakte van de koepel (Arc) en de opening van het dak (Ap).

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een afstandshouder is een latje tussen twee glasplaten van een raam. Dit latje zorgt voor een constante afstand tussen de glasplaten.

Op dit latje kan je verschillende gegevens zoals fabrikant en de technische gegevens van de beglazing aflezen. De traditionele aluminium afstandshouder geleidt de warmte heel sterk waardoor er een ‘koudebrug’ kan ontstaan. Ze zorgen voor warmteverlies aan de glasranden.

Vandaag zijn afstandhouders thermisch verbeterd. Dat betekent dat ze nu omhuld zijn met kunststof zodat ze beter isoleren. In die vorm heten afstandshouders ‘warm edges’. Het gebruik van warm-edge afstandshouders zorgt ervoor dat de Uw-waarde van het raam beter wordt.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Elke elektrische installatie moet door een erken controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke
– ingebruikstelling;
– wijziging;
– verzwaring;
– uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Bron: www.vlaanderen.be

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Welke stappen worden er bij Xenadvies uitgevoerd vanaf uw offerteaanvraag tot het eerste berekeningsverslag?

Stap 1: De offerteaanvraag komt bij Xenadvies binnen

De offerteaanvraag komt binnen via één van de medewerkers van Xenadvies. De plannen worden bekeken. Indien het een verbouwing is, kan u best zowel de bestaande als nieuwe plattegronden en gevelzichten (als deze beschikbaar zijn) bezorgen. Op basis hiervan kunnen we u informeren onder welke categorie uw project valt. Onder andere op basis daarvan bezorgen wij u dan een offerte welke perfect afgestemd is op uw project.

Stap 2: De offerte wordt opgemaakt en verstuurd naar de aanvrager

De offerte wordt centraal bij Xenadvies opgemaakt, hierin zitten de diensten vervat die gevraagd en/of verplicht zijn bij het project. Van zodra de offerte opgemaakt is, versturen wij deze naar de aanvrager en eventueel andere partijen.

Stap 3: De offerte wordt goedgekeurd

Van het moment dat wij uw bevestiging ontvangen (via mail en een ondertekend contract) wordt er u een e-mail gestuurd om nog enkele zaken op te vragen zodat wij uw project goed en correct kunnen inplannen.

Stap 4: Uw project wordt op de planning gezet

Uw project wordt op de planning gezet op het einde van de week na bestelling. U kan het eerste verslag EPB en het VGM-plan binnen de 2 werkweken verwachten.

Stap 5: De projectleider werkt het eerste verslag uit

Vooraleer de projectleider start met de EPB-voorberekening zal hij/zij u telefonisch contacteren om kort te bespreken wat uw wensen zijn. Uiteraard kan u hiervoor ook langs komen op kantoor, als dit gewenst is.
We merken echter wel dat een afspraak zinvoller is wanneer we al een concreet resultaat hebben berekend. Op dat moment kunnen we u in detail doorgeven wat de mogelijkheden voor uw project zijn en kunnen we ook meer uitleg geven over het hoe en wat van de EPB.

Stap 6: Het eerste verslag wordt aan de betrokken partijen bezorgd

Als het eerste verslag afgewerkt is, zal de projectleider dit via e-mail bezorgen aan de bouwheer en architect. Hierin wordt ook al een voorlopige aangifte-checklist en een verduidelijking van onze manier van werken tijdens de afronding van de EPB-aangifte bezorgd. In deze e-mail kan u ook een voorstel tot afspraak terugvinden. Deze kan telefonisch gebeuren of hier op kantoor.

Gepubliceerd door Xenadvies

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Waar moet je allemaal op letten en aan denken tijdens het bouwtraject betreffende bouwstudies en -metingen.
In bijlage zit een documenten hoe dit bij Xenadvies te werk gaat.

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren? Daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Daarom lanceren het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatchappij (OVAM) de woningpas. De woningpas is een digitaal paspoort dat nu een heleboel beschikbare informatie over uw huis bundelt en gratis ter beschikking stelt voor de woningeigenaar!

Meer info kan u hier terugvinden. Bekijk uw woningpas hier.

Gepubliceerd door Xenadvies bvba – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Wat bevat de EPB-aangifte?

De aangifte bevat alle as-built-gegevens van het bouwproject. Op deze manier wordt nagegaan of alle werkelijk geplaatste materialen en/of installaties aan de EPB-wetgeving voldoen. De aangifte bestaat steeds uit verschillende documenten. Alleen wanneer het E-peil een EPB-eis voor het bouwproject is, zal de aangifte ook een energieprestatiecerticaat (EPC) bevatten. De aangifte wordt eerst voorlopig opgeladen naar de databank. Deze dient de aangifteplichtige eerst goed te keuren, daarna wordt de aangifte definitief ingediend.

Wie maakt de EPB-aangifte op?

De EPB-verslaggever maakt de aangifte op. Hij baseert zich op stavingsstukken, zoals foto’s lastenboeken, facturen,… De aangifteplichtige verzamelt die stukken en bezorgt ze aan de verslaggever. De verslaggever rapporteert vervolgens die gegevens over de toegepaste materialen, installaties, technieken, metingen,… uit die stavingsstukken. 

Waar en wanneer wordt de EPB-aangifte opgemaakt?

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen, ten laatste 6 maanden na de eerste van volgende 2 data:
– datum van de ingebruikname;
– datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.

Nieuwe maatregel voor voorlopige aangiftes ingediend na 24 december 2018

Voor nieuwe gebouwen (of gelijkwaardig) moet de aangifte ingediend zijn:
– binnen de 12 maanden na de ingebruikname of het einde van de werken
– uiterlijk 5 jaar na datum van het verlenen van de bouwvergunning of het neerleggen van de melding

Voor renovaties en ingrijpend energetische renovaties zijn de datums van de ingebruikname en het einde van de werken niet meer van tel. Enkel de uiterste termijn van 5 jaar telt: de EPB-aangifte moet ingediend zijn ten laatste 5 jaar na de datum van de bouwvergunning of melding.

Gepubliceerd door Xenadvies bvba – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Als het verdiep van een gebouw uitsteekt over het onderliggende verdiep, spreken we over een vloeroversteek. De vloer van het verdiep steekt over het onderliggende en ‘zweeft’ boven de grond. Als u buiten op het gelijkvloerse niveau staat en naar boven kijkt kan u dit beschouwen als een plafond of de onderkant van de vloer van het verdiep.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Voor nieuwe gebouwen met een bruikbaar vloeroppervlakte* groter dan 1000 m² moet u de haalbaarheid van hernieuwbare technieken (laten) onderzoeken.
De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp te integreren zijn.

*ook bruto vloeroppervlakte. Het is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (=vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.

Welke gebouwen?

De haalbaarheidsstudie is verplicht voor gebouwen die aan volgende voorwaarden voldoen:
– het betreft een nieuwbouw;
– het gebouw heeft een totale bruikbaar vloeroppervlakte van meer dan 1000 m²;
– het gebouw wordt verwarmd of gekoeld om een specifieke binnentemperatuur te bekomen.

Indien het project binnen 1 bouwvergunningsaanvraag (of melding) meerdere gebouwen omvat, moet u de bruikbare vloeroppervlaktes van deze gebouwen optellen.

Welke technieken?

De bestemming van het gebouw en het bruikbare vloeroppervlakte bepalen welke technieken u moet onderzoeken. Hierbij gaat u steeds uit van die bestemming die het grootste deel van de volledige oppervlakte inneemt (ook als het uit verschillende gebouwen bestaat). Denk aan PV-panelen, zonneboiler, WKK, Biobrandstof, …

Wat doen wij?
Wij maken de berekening van de verplichte zaken en dienen deze in via het webformulier op energiesparen.be. Dit kan de volgende cijfers omvatten (techniek afhankelijk) :

Het aangewezen te installeren vermogen, investeringskost zonder overheidssteun, investeringskost per kW,  investeringskost met overheidssteun, meerkost tov een klassiek systeem, Besparing op energie-/exploitatiekosten tov klassiek systeem, Eenvoudige terugverdientijd.

Indien u wenst kunnen we naast de verplichte zaken ook een uitgebreider rapport bezorgen. Bij interesse kan u ons vrijblijvend contacteren!

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

SBB Hoogstraten organiseert maandelijks met een gastbedrijf een Open Coffee.
Maandelijks komen we samen om in een ongedwongen sfeer kennis te maken en bedrijven uit de regio te leren kennen.

In september was Xenadvies Kempen gastbedrijf voor dit evenement.
Met lekkere koffiekoeken en koffie/thee leerden we enkele bedrijven uit onze regio kennen. Hier was een zeer gevarieerd publiek aanwezig.

Gepubliceerd door Xenadvies Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant

a