Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Meer sporten, vaker afspreken met vrienden en een beetje minder snoepen?

Waarom niet eens een hoger doel? Een A-energielabel voor je huis of appartement.
Dat doe je door beter te isoleren, hoogrendementsglas te plaatsen en te investeren in hernieuwbare energie.

Je voordelen:
-Je bespaart geld door minder energie te verbruiken.
-Je draagt mee zorg voor onze planeet.
-Je krijgt mooie premies voor die energierenovaties

Je premie aanvragen doe je bij netbeheerder Fluvius,
via www.fluvius.be>meer weten>premies.
Doe dat zeker op tijd: binnen het jaar na de datum op de eindfactuur.

PREMIES VOOR LOSSE INVESTERINGEN

Je hebt recht op een premie als je:
-je dak, muren of vloer isoleert;
-hoogrendementsglas laat plaatsen met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K;
-kiest voor een warmtepomp of zonne- of warmtepompboiler.

TOTAALRENOVATIEBONUS BOVEN OP LOSSE PREMIES

Als je binnen de 5 jaar 3 investeringen uitvoert, krijg je boven op de premies nog eens een totaalrenovatiebonus.
Het moet om 3 van deze energie-investeringen gaan:
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem.

 

Heb je verbouwplannen? Hou dan al rekening met de Vlaamse energiedoelstellingen tegen 2050. Die vind je op www.energiesparen.be/ikbenoveer.
Je woning is een stuk meer waard als je al in orde bent.

Heb je bouw- of renovatieplannen en wil je weten hoe
je energie kunt besparen? Heb je vragen over groene
energie? Of ben je op zoek naar een goedkope energielening? Dan is www.energiesparen.be de beste infobron.

Bron: energiesparen.be
Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

We spreken van een ingrijpende energetische renovatie (IER) als je bij een renovatie de technische installaties vervangt én als je minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving isoleert of na-isoleert.

Het verschil met een gewone renovatie is dat er ook een E-peil wordt berekend, dat maximaal E90 mag zijn. Er zijn geen minimale installatie-eisen meer van toepassing, omdat die dan in het E-peil vervat zitten.

Indien niet aan bovenstaande definitie wordt voldaan, dan vallen de werken niet onder de ingrijpende energetische renovatie en zal er gerekend worden als een gewone renovatie.

Welke eisen zijn van toepassing?

Voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) gelden de volgende eisen:

 • Het E-peil is niet hoger dan E90;
 • De nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten voldoen aan de Umax waarden;
 • Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten van  woon-, kantoor- of schooleenheden, analoog aan de eisen voor nieuwbouw;
 • Verplicht minimaal aandeel hernieuwbare energie.

Deze nieuwe eisen zijn van toepassing op woningen, kantoren en scholen.

Enkele opmerkingen:

 • Bij appartementsgebouwen dient elke wooneenheid apart beschouwd te worden. Concreet kan het ene appartement een IER zijn en het andere een verbouwing met installatie-eis!
 • De eisen voor ingrijpende energetische renovaties zijn niet geldig voor de bestemmingen ‘andere specifieke bestemming’ en ‘industrie’.
 • De eisen zijn niet geldig voor projecten met stedenbouwkundige vergunningen met een eenvoudige dossiersamenstelling.
 • Onder andere de volgende scheidingsconstructies worden niet meegerekend in de 75%-regel:
  • muren die grenzen aan aanpalende onverwarmde ruimten;
  • vloeren op volle grond, vloeren boven de kelder;
   • (Dit zijn geen scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving).

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

De verschillen in het eisen pakket tussen IER en renovatie zijn best groot. IER staat voor Ingrijpende Energetische Renovatie.

Om de juiste EPB-eisen te bepalen kan je als bouwheer de vragen van dit schema beantwoorden “Renovatie of IER stroomschema” . Op deze manier weet u waar het bouwproject onder zal of kan vallen mits u bepaalde dingen wel of niet zou uitvoeren!

De belangrijkste verschillen bij IER zijn:

 • Er is een E-peil eis over het volledige gebouw;
 • Er dient voldaan te worden aan het minimaal aandeel hernieuwbare energie;
 • Bij wooneenheden moet er ook een ventilatieverslaggever aangesteld worden.

Nog vragen? Neem contact op met ons!

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Enkel voor bouwaanvragen vanaf 16 april 2016 is een vrijstelling voor het installatie rendement van de verwarming mogelijk

Ketels van 10 jaar of jonger krijgen een vrijstelling bij volgende voorwaarden:
– het betreft een renovatie of functiewijziging
– de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte elementen bedraagt <25% van de totale vloeroppervlakte

Ketels ouder dan 10 jaar en niet ouder dan 20 jaar, kunnen een individuele afwijking aanvragen mits voldaan aan volgende twee voorwaarde:
– de werken aan de verwarmingsinstallatie zijn beperkt: beperkt betekend  <25% van de totale vloeroppervlakte verwarmd door de
nieuwe/vernieuwde afgifte elementen
– de terugverdientijd van een nieuwe ketel is voor het project groter dan 15 jaar en deze dient berekend te worden via het document ‘uitzonderingsaanvraag
ketel’ aangeleverd door het VEA.

Ketels ouder dan 20 jaar: geen vrijstelling mogelijk

Minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen vanaf 2015
Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2015, zullen nieuwe eisen gelden voor de installaties. Die nieuwe eisen krijgen als roepnaam ‘installatie-eisen bij renovatie’. De installatie-eisen bij renovatie zullen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Er zijn eisen op vlak van:

Xenadvies-CV-ketel

1. Verwarming:

 • Ketels (gasvormige en vloeibare brandstof): de installatie heeft een minimaal rendement. Dat installatierendement wordt bepaald op basis van het ketelrendement en een aantal eigenschappen van de installatie zoals de gebruikte brandstof, de ontwerpretourtemperatuur, de isolatie van de leidingen, de regeling van de ketel en installatie …
 • Elektrische warmtepompen: de installatie heeft een minimale seizoensprestatiefactor (SPF). De minimale SPF hangt af van het soort warmtepomp. De bepaling van de SPF gebeurd volgens de bestaande methodiek van de E-peilberekening voor nieuwbouw.
 • Direct elektrische verwarming: de installatie heeft een maximaal elektrisch vermogen. Het totale afgiftevermogen bedraagt maximaal 15 W per m² bruikbare oppervlakte van het te renoveren gebouw of nieuwe gebouwdeel.

2. Sanitair warm water:

 • Elektrische boilers en doorstromers: de warmwaterproductietoestellen hebben een maximaal elektrisch vermogen. Het maximaal vermogen wordt bepaald in functie van de oppervlakte van het gebouw.
 • Circulatieleidingen (isolatieverplichting): circulatieleidingen moeten verplicht worden geïsoleerd.

3. Koeling:

 • Ijswatersystemen: de installatie heeft een minimaal installatierendement. Het minimale rendement hangt af van het soort koelmachine.  Het installatierendement van de installatie hangt af van de eigenschappen van de koelmachine, de isolatie van de leidingen en de regeling van de installatie.

4. Ventilatiesystemen:

 • Centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer: een nieuw geplaatst of vervangen centraal ventilatiesysteem dat voorziet in mechanische toevoer en afvoer moet voorzien zijn van een warmteterugwinapparaat. De installatie heeft een minimaal warmteterugwinrendement. Het rendement wordt berekend in functie van het testrendement van de warmteterugwinning en een aantal karakteristieken van de installatie zoals de luchtdichtheid en isolatie van de kanalen, regelingen …

5. Verlichting (enkel voor niet-residentiële gebouwen):

 • Vaste verlichtingstoestellen (aan plafond, muur en vloer): per ruimte geldt een maximaal equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen. Dat maximaal vermogen is afhankelijk van het type ruimte. Bij het aftoetsen van de eis wordt het werkelijke geïnstalleerde specifiek vermogen gecorrigeerd in functie van aanwezigheidsdetectie, daglichtsturing en/of dimmen.

6. Verplichte energieverbruiksmeters voor grote installaties:

 • Ketels  > 70 kW: brandstofmeter ; > 400 kW: calorimeter.
 • Warmtepompen > 10 kW: meter voor het elektrisch verbruik ; > 100 kW: meter voor de hoeveelheid nuttige energie.
 • Ijswater installatie > 10 kW: meter voor het elektrisch verbruik ; > 100 kW: meter voor de hoeveelheid koelenergie.

De installatie-eisen bij renovatie worden toegevoegd aan de bestaande EPB-eisen. Ook de bestaande procedures, taken en verantwoordelijkheden van de EPB-regelgeving zijn van toepassing:

 • De aangifteplichtige (doorgaans de houder van de stedenbouwkundige vergunning) is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. Er wordt een boete opgelegd aan de aangifteplichtige als de eisen niet zijn gerespecteerd.
 • De architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij/zij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.
 • De verslaggever dient in opdracht van de aangifteplichtige een startverklaring en EPB-aangifte in waarin de prestaties gerapporteerd zijn.

 

Meer info op:
Er is een uitgebreide versie van deze informatieve tekst beschikbaar waarin dieper wordt ingegaan op de eisen, het toepassingsgebied en enkele vaak gestelde vragen:
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/installatie_eisen.pdf

Meer achtergrondinformatie is te vinden op de volgende pagina:
http://www.energiesparen.be/epb/prof/evaluatie2013

De eisen zijn beschreven in Bijlage XII van het Energiebesluit:
http://www.energiesparen.be/epb/bijlagen

De eisen worden opgelegd via het wijzigingsbesluit van 29 november 2013:
http://www.energiesparen.be/epb/wijzigingen

Uiteraard kan u ook steeds terecht bij uw vertrouwde contactpersoon binnen xenadvies of opinfo@xenadvies.be

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

 Van oude hoeve tot eensgezinswoning

In 2013 gingen de werken van start om een oude hoeve om te vormen tot een volwaardige eengezinswoning. Het bestaande volume en de constructie zullen behouden blijven. De volsteense muren en de prachtige authentieke dakspanten werden reeds gezandstraald.

Ecologische isolatie
De vloerisolatie bestaat uit 25 cm kalkhennep op een laag van 20 cm schelpen. Ook tegen de buitenmuren werd 25 cm kalkhennep gespoten tussen een houtstructuur. De bepleistering zal geen traditionele gipspleister zijn, maar wel een ecologische leempleister. Het dak werd voorzien van 30cm cellulosevlokken. De ramen zijn uiteraard in houten profielen en driedubbel glas.

neerpelt4neerpelt3-768x1024neerpelt2

Gezond ventileren
Isoleren en ventileren gaan hand in hand: om het binnenklimaat comfortabel te houden, zal eenvraaggestuurde luchtafvoer voorzien worden in de keuken, badkamer en WC. Toevoer van verse buitenlucht gebeurt aan de hand van raamroosters.

Energiezuinig verwarmen
Het gezin zal het huis verwarmen door middel van een gascondensatieketel. Voorlopig is er geen hernieuwbare energie voorzien, maar dat kan in de toekomst nog toegevoegd worden.

Energieprestatie en binnenklimaat
In EPB-cijfers uitgedrukt, moest deze woning voldoen aan een K-peil van K65, aangezien het om een functiewijziging van het gebouw gaat. Zoals de woning werd uitgevoerd, zal ze K24 behalen!

neerpelt1

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant