Heldere bouwstudies en -metingen. Xenadvies, een verstandige keuze!


Wij bieden EPB- verslaggeving, veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving en luchtdichtheidsmetingen aan. Om uw EPB-resultaat ten goede te komen leveren wij u optioneel ook een warmteverliesberekening en/of haalbaarheidsstudie aan.

Bij verhuur of verkoop kunnen wij het verplichte EPC en/of de elektrische keuring opmaken.

Indien u interesse heeft in onze diensten. Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd door Xenadvies – kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Met onze reeks ‘Wie Wat Wanneer’ duiden we kort het verschil tussen de verschillende bouwstudies en -metingen. Om het eenvoudig te houden is het uitgangspunt steeds de EPB-verslaggeving. Nog vragen? Neem contact op met ons.

Kan mijn EPB-verslaggever bepalen wat de luchtdichtheid van mijn woning is?

Meestal is het noodzakelijk om met een gemeten luchtwissel te rekenen omdat de forfaitaire waarde zeer slecht is (bepaald door het VEA). Xenadvies zal, uit ervaring met gelijkaardige projecten, steeds een voorstel doen welke luchtwissel uw woning zou moeten kunnen halen. Deze bepaalt mee het berekende E-peil in de eerste berekening.

Het is de erkende luchtdichtheidsmeter (ideaal ook via Xenadvies) die op het einde van de werken de behaalde luchtdichtheid meet en attesteert. Het is op basis van het behaalde resultaat dat de EPB-verslaggever het E-peil in aangifte gaat berekenen.

Kan mijn EPB-verslaggever de ventilatiedebieten van mijn ventilatiesysteem inregelen en nameten?

Xenadvies kent de minimale vereisten uit de EPB regelgeving en vermeldt deze mee in het verslag. Er zal ook steeds gerekend worden met de randvoorwaarden die zorgen voor een zo laag mogelijk E-peil in eerste berekening.

Het is de erkende ventilatieverslaggever (ideaal ook via Xenadvies) die een voorontwerp en een prestatieverslag maakt. Hij komt de debieten, het behaalde evenwicht en het vermogen op de werf nameten en attesteren. Het is op basis van het behaalde resultaat dat de EPB-verslaggever het E-peil in aangifte gaat berekenen.

Wat wettelijk gezien de verantwoordelijkheden en taken van de EPB-verslaggever zijn, vindt u terug op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wie-doet-wat/EPB-verslaggever.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Ventilatieprestatieverslag

Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen door de invoering van de ventilatieverslaggeving.

Een onderdeel van deze ventilatieverslaggeving, is de opmaak van het ventilatieprestatieverslag. In dit ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

Uit welke documenten dient dit ventilatieprestatieverslag nu minimaal te bestaan?

  • Attest van een erkend kwaliteitskader
  • Opgemeten mechanische ventilatiedebieten (=vergelijkbaar met het inregelattest)
  • Opgemeten doorstroomopeningen (met vermelding van breedte en hoogte bij deurspleten)
  • Opgemeten ventilatieroosters met vermelding van merk, type en lengte (enkel bij een ventilatiesysteem A of C)

Het ventilatieprestatieverslag is van toepassing voor residentiële projecten (nieuwbouw & ingrijpend energetische renovaties), vanaf bouwaanvraag 01/01/2016. Dit ventilatieprestatieverslag kan enkel opgemaakt worden door een erkend ventilatieverslaggever.

Inregelattest

Het inregelattest is van toepassing voor residentiële projecten met bouwaanvraag tot en met 31/12/2015, niet-residentiële projecten & gewone renovatie projecten.

Dit type van projecten valt dan ook niet onder de wetgeving van ventilatieverslaggeving, maar dit betekent niet dat de mechanische ventilatiedebieten niet gestaafd moeten worden bij de EPB-aangifte. Het zogenaamde inregelattest rapporteert deze mechanische ventilatiedebieten, en geldt dan ook als stavingsstuk bij de EPB-aangifte. Dit inregelattest wordt doorgaans opgesteld door de installateur, bij indienststelling van het ventilatiesysteem.

Gepubliceerd door Xenadvies – Kantoor Kempen & Xenadvies BVE bvba

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

De verschillen in het eisen pakket tussen IER en renovatie zijn best groot. IER staat voor Ingrijpende Energetische Renovatie.

Om de juiste EPB-eisen te bepalen kan je als bouwheer de vragen van dit schema beantwoorden “Renovatie of IER stroomschema” . Op deze manier weet u waar het bouwproject onder zal of kan vallen mits u bepaalde dingen wel of niet zou uitvoeren!

De belangrijkste verschillen bij IER zijn:

  • Er is een E-peil eis over het volledige gebouw;
  • Er dient voldaan te worden aan het minimaal aandeel hernieuwbare energie;
  • Bij wooneenheden moet er ook een ventilatieverslaggever aangesteld worden.

Nog vragen? Neem contact op met ons!

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.

Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen door de invoering van de ventilatieverslaggeving. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan u besparen op uw factuur voor elektriciteit en verwarming. Verder garandeert een goede ventilatie-installatie een goede luchtkwaliteit in de woning zonder in te boeten op comfort door tocht-, lawaai-, geur- of stofhinder,…

De ventilatieverslaggever maakt voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp op, dit ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart. Na de uitvoering wordt er een prestatieverslag opgemaakt van het geplaatste ventilatiesysteem. Hierbij zal er ter plaatse gecontroleerd worden of het ventilatiesysteem en zijn kenmerken voldoet aan de prestatiecriteria.

De persoon binnen Xenadvies, erkend voor ventilatieverslaggeving, is Brent Van Eyndt en werkt binnen zijn bedrijf Xenadvies BVE. Door zich te specialiseren en samen te werken bent u verzekerd van de beste dienstverlening en prijs/kwaliteitsverhouding.

U kan voor al uw ventilatieverslaggeving bij Xenadvies BVE terecht ook wanneer de EPB-verslaggeving door een andere firma verzorgd is geweest. Wenst u een vrijblijvende offerte of meer uitleg?
Neem dan contact met ons op! Ing. Brent Van Eyndt, brent@xenadvies.be of 0477/80.29.05

Kwaliteit

Ons eindproduct is concreet, we werken in de juiste flow.

Klantentevredenheid

We zijn een betrouwbare partner, onze communicatie is helder

Continu verbeteren

We stemmen onze kennis af op de noden van de markt.
Missie van Xenadvies

Wij gaan voor heldere bouwstudies en -metingen in Vlaanderen, wij werken voor alle projecten met bouwvergunning en voor gebouwen die een officieel attest nodig hebben.

Wij zijn Xenadvies

RIK VAN BEVEREN

Diede Vriens

Katrijn Van den Bleeken

NIELS LEVER

Jolien De Schutter

Kim Baken

Jorge Van der Linden

Veerle Olieslagers

BRENT VAN EYNDT

SARA MAEYNINCKX

Ing. Sara Maeyninckx

EP11928 EPB-verslaggever
PG energiecoordinator


Extern energiedeskundige publieke gebouwen
Energiedeskundige type A en B

sara@xenadvies.be
0498/10 60 91

Xenadvies bvba kantoor Kempen
Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel
03 663 86 73

Ontdek het laatste nieuws van Xenadvies

Blog
Blog

Snel contacteren

* Deze velden zijn verplicht

EPC’s en certificaten gebouwen

Algemeen contact

Bouwstudies Oost- en West-Vlaanderen

Bouwstudies Antwerpen, Limburg, Brabant