❮ Terug naar Blog

De Vlaamse Dakisolatienorm


De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn. Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 zal een woning zelfsongeschikt verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze woning niet meer verhuurd mag worden.

Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren. Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

dakisolatie1

Wanneer is de dakisolatienorn van toepassing?

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alleeengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere woorden:alle woongelegenheden in Vlaanderen, uitgezonderd studentenkamers en leegstaande woningen.

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i. het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

Hoe zal de dakisolatie geëvalueerd worden?

Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse Dakisolatienorm zal gecontroleerd worden. Momenteel zijn er al twee partijen die dakisolatie controleren, namelijk de energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige komt ter plaatse wanneer een woning te koop of te huur wordt gesteld voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPC). De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer dubieuze kwaliteit is.

Hoeveel dakisolatie moet er minstens zijn?

De Vlaamse Dakisolatienorm evalueert een dak als ‘voldoende geïsoleerd’ indien de R-waarde van de isolatie, m.a.w. de warmteweerstand, groter is dan 0,75m²K/W. Naargelang het type materiaal, komt deze R-waarde overeen met een dikte van 3 à 4cm, (zie tabel).

Schermafbeelding-2013-10-21-om-11.45.061

Hoe wordt er afgestraft?

 De wooninspectie werkt voor de evaluatie van een woning volgens een strafpuntensysteem. Elk item dat representatief is voor de woningkwaliteit krijgt een bepaalde quotatie. Vanaf 15 strafpunten wordt een woning ongeschikt verklaard, waardoor ze niet meer verhuurd zal kunnen worden.

Voor het toekennen van de strafpunten voor dakisolatie wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16m². Daken kleiner dan 2m² worden buiten beschouwing gelaten. Indien bijvoorbeeld het hoofddak goed geïsoleerd is, maar de kleine dakkapel niet, dan zal dat verwaarloosd worden.

Het ontbreken van dakisolatie zal in eerste instantie niet fel doorwegen op de evaluatie van de woningkwaliteit. Maar er is een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten worden toegekend. Vanaf 2020 zal een woning meteen ongeschikt verklaard worden indien een dak, groter dan 16m², onvoldoende of geen dakisolatie heeft, ongeacht de verdere staat van de woning.

dakisolatie2Welke subsidies en fiscale voordelen zijn er?

Op de websitehttp://www.energiesparen.be kan men steeds de huidig geldende subsidies terugvinden. Het overzicht wordt gegeven volgens Federale Overheid, Vlaamse Overheid, gemeentelijke premies en premies van de netbeheerders. Subsidies zijn afhankelijk van de postcode, particulier/onderneming, nieuwbouw/renovatie en uitgevoerd door een erkende aannemer of in zelfbouw.

In 2013 zijn er nog subsidies te verkrijgen voor het plaatsen van dakisolatie én is een fiscale aftrek mogelijk. Het is nog onduidelijk hoe de situatie in 2014 zal zijn. De trend gedurende afgelopen jaren is steevast afbouwend. Wie met andere woorden nog van subsidies wil profiteren, kan maar best zo snel als mogelijk het dak isoleren

Conclusie 

De Vlaamse regering die in 2014 zal samengesteld worden, heeft nog veel werk voor de boeg om een eenduidige procedure uit te werken waarmee de Vlaamse Dakisolatienorm op zijn uitvoering gecontroleerd kan worden. Alleszins is het risico reëel om vroeg of laat toch gecontroleerd te worden.

Wie nog van subsidies voor dakisolatie wil genieten, kan er maar best snel bij zijn! Het is zeerraadzaam om zich te laten begeleiden door een energiedeskundige bij het kiezen van de juiste dakisolatie, offertes te vergelijken,

Nuttige links

Wooninspectie

Vlaamse Dakisolatienorm 

Isolatiepremies

Energiedeskundige


Gepost op 21 okt 2013
a