❮ Terug naar Blog

EPB voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016, de 6 belangrijkste aanpassingen kort samengevat!


Deze aanpassingen zullen niet met terug werkende kracht ingevoerd worden en voor verbouwingen is enkel aanpassing 2 van toepassing. Hier komen ze dan!

 

AANPASSING 1: HET E-PEIL VERSTRENGT:
– E50 voor woningen
– E55 voor kantoren en scholen
– E50 voor kantoren van publieke organisaties

 

AANPASSING 2: ENKEL DE U-MAX-EIS BLIJFT EN VERSTRENGT VOOR EEN AANTAL DELEN:
– Buitenschrijnwerk
– De schalen van koepels-niet-in-glas
– Alle opake scheidingsconstructies moeten voldoen aan 0,24 W/m²K
– Bestaande vloeren met na-isolatie
de tabel met de exacte waarden per schildeel

 

AANPASSING 3: OPBRENGST HERNIEUWBARE ENERGIE PV-INSTALLATIE:
– 10kWh/m² bruto vloeroppervlakte i.p.v. 7kWh/m²

 

AANPASSING 4: DE GEMEENTE ZELF KAN PER WIJK OF VERKAVELING STRENGERE EPB-EISEN OPLEGGEN:
2 pakketten mogelijk:
– E30
– E20 en K25
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de handhaving en communicatie hierrond

 

AANPASSING 5: DE REKENMETHODE VOOR HET INREKENEN VAN DE PRODUCTIE VAN HET SANITAIR WARM WATER WORDT AANGEPAST:tabel
– Voordeel, de energiezuinige toestellen zullen worden beloond!
– De inrekening gebeurt op basis van de energie-efficiëntie van het toestel bij het tapprofiel.
Deze is terug te vinden in het Ecodesign en Ecolabel dat verplicht is voor fabrikanten sinds 26/09/2015. Of de fabrikant geeft zijn energie-efficiëntie op in de technische fiche.
– Voor boilers zal het warmhoud verlies, S, ook mee inrekening gebracht worden

 

AANPASSING 6: DE STARTVERKLARING EN AANGIFTE GAAT EEN VERWIJZING MOETEN BEVATTEN NAAR DE VENTILATIEVERSLAGGEVING:
De ventilatieverslaggeving moet enkel gebeuren voor alle residentiële nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties.
– Vóór de start van de werken dient er een ventilatievoorontwerp opgemaakt te zijn voor het project.
De EPB-studie gaat enkele parameters mee moeten opnemen uit dit voorontwerp alvorens er een startverklaring kan gebeuren
– Bij eindaangifte moet het ventilatieprestatieverslag opgemaakt zijn voor het project.
De EPB-eindaangifte gaat informatie hieruit moeten rapporteren. Zonder dit ventilatieprestatieverslag zal de eindaangifte niet kunnen gebeuren.
De ventilatieverslaggeving gebeurt door één of meerdere personen die erkend zijn. Er is een website in het leven geroepen waar de regelgeving en andere nuttige info op gevonden kan worden.

Xenadvies beraadt zich momenteel nog over de rol die ze hierin kan opnemen. We verliezen hierbij onze doelstelling niet uit het oog om onze klanten de juiste en kwalitatieve dienst aan te bieden. We houden jullie op de hoogte!


Gepost op 16 dec 2015
a