❮ Terug naar Blog

Luchtdichtheid 2/2: Wat is een goede luchtdichtheid?


Wil men zo weinig mogelijk kostbare warmte laten verloren gaan, dan is het cruciaal om thermische lekken in een woning of gebouw op te sporen en te meten hoe goed deze scoort op vlak van luchtdoorlaatbaarheid. Een luchtdichtheidsmeting, blowerdoortest of pressurisatie is dan aangewezen. Om te begrijpen wat er precies gemeten wordt en hoe zo’n meting concreet in z’n werk gaat, hebben we in deze en de vorige blogpost één en ander op een rijtje gezet.

Wat is een goede luchtdichtheid? janpola2

Wind, verwarming en mechanische ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten. Daardoor ontsnapt heel veel warmte via kieren en spleten naar buiten.

Luchtdicht bouwen betekent spleten en kieren vermijden en ervoor zorgen dat de warmte zo veel mogelijk binnen blijft. Zo vermijdt u overmatige luchtinfiltratie en tochtproblemen en bespaart u heel wat energie, want naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken.
Volgende n50 – waarden (= het aantal luchtwissels per uur) worden gehanteerd als beoordeling voor een goede luchtdichtheid:

  • Voor woningen zonder ventilatiesysteem moet de waarde lager zijn dan 3;
  • Voor woningen met een ventilatiesysteem A-C hanteert men een waarde van 1,5;
  • Voor woningen met een balansventilatie systeem D adviseert men een waarde van 1;
  • Een maatstaf voor passief huizen volgens het passiefhuisplatform eist men een waarde <0,6.

 

Hou er rekening mee dat wanneer men luchtdicht bouwt of verbouwt, er een goede, liefst gecontroleerde ventilatie is. Alleen zo kan men in de woning een goede luchtkwaliteit behouden en condensatieproblemen e.d. vermijden.

Het opsporen van luchtlekkages 

Wanneer men de woning isoleert, dient men ook voldoende aandacht te besteden aan de luchtdichte afwerking van de isolatie. Enkel op deze manier werkt de isolatie optimaal. Om te controleren of de luchtdichting correct is aangebracht, laat men meestal een blowerdoortest uitvoeren. Bij deze test wordt de woning op onder- en overdruk gezet. Hierdoor stroomt de lucht door de spleten in de woning van hoge naar lage druk. De luchtstromingen (lekkages) kunnen dan op verschillende manier gelokaliseerd worden:

  • Het voelen van tocht
  • Het meten van de luchtverplaatsingen door een anemometer;
  • Door het gebruik maken van een rookgenerator of rookstaafjes;
  • Een thermografische camera.

dakconstructiepola1Luchtdichtheidsmetingen in combinatie met eenthermografische camera vorm een ideale combinatie om luchtlekkages nauwkeurig vast te stellen. Meestal draait de blowerdoor dan op onderdruk om zo de luchtlekken uit te vergroten en ze makkelijker op te sporen. Lucht die langs openingen blaast, geeft koudeplekken met een specifiek patroon.  Zelfs de kleinste luchtlekken zijn relatief eenvoudig vast te stellen zijn met een goede infrarood camera  in combinatie met een blowerdoortest. Zonder blowerdoor zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Besluit raamprofielenpolakopie

Het luchtdicht afwerken en het testen van de woning op de luchtdoorlaatbaarheid is een item waar in België nog meer aandacht aan besteed kan worden. Naast een goede isolatie en ventilatie, is goed luchtdicht bouwen toch een belangrijk aandachtspunt in het creëren van een energiezuinige woning. Hierdoor kan ook de verwarmingsinstallatie optimaal renderen omdat de verwarmingverliezen beperkt worden, wat leidt tot een aangenaam binnenklimaat, een hoog wooncomfort en een lage energiefactuur.


Gepost op 30 dec 2013
a